Definicja bonus
Co znaczy bonus? Tutaj znajdziesz 37 definicję słowa bonus. Możesz również dodać swoją deninicję słowa bonus

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


(1.1) dodatek, premia | (1.1) bonus, ~u, ~owi, ~/~a, ~em, ~ie, ~ie; ~y, ~ów, ~om, ~y, ~ami, ~ach, ~y | (1.1) ''Ten bonus dla ciebie jest zupełnie niezasłużony.'' | (1.1) premia | bonusowy | [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


(1.1) bonus | (1.2) premia | (1.3) rabat | (1.1-3) der Bonus, ~ ''lub'' ~ses, ~, ~; Bonus ''lub'' Bonusse ''lub'' Boni, ~ ''lub'' ~se ''lub'' Boni, ~ ''lub'' ~sen ''lub'' Boni, ~ ''lub'' ~se ''l [..]
Źródło pl.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


dodatkowe środki na inwestowanie oferowane przez platformę uTrader.
Źródło pl.utrader.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


dodatkowa korzyść
Źródło atea.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


zniżka w kwocie składki ubezpieczenia przysługująca za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.
Źródło ubezpieczenia.pl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


ulga taryfowa przysługująca za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.
Źródło gwarancjeszczecin.pl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


Oferta bukmacherska skierowana do klientów, oferująca dodatkowe premie i bonusy do istniejących już kursów na dane zdarzenie. Bonusy występują na ogół w postaci darmowych zakładów i są skierowane do n [..]
Źródło bonusowykod.com

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


z łac. dobry; w ubezpieczeniach oznacza nagradzanie przez ubezpieczyciela stanu pozytywnego poprzez zmniejszenie wysokości składki, w formie ulgi (np zniżka 60% OC za bezszkodową jazdę).
Źródło ubezpieczenia.pc.pl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


ulga/zniżka w taryfie składek przyznawana za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.
Źródło bestpolisa.pl

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


bonus, bonusa, bonusach, bonusami, bonusem, bonusie, bonusom, bonusowi, bonusów, bonusu, bonusy
Źródło synonimiczny.pl

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


Ulga w taryfie składek przyznawana za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.
Źródło b-i-k.pl

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


Ulga w taryfie składek przyznawana za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.
Źródło tuw-cuprum.pl

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


zni¿ka w sk³adce przyznawana za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.
Źródło kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


taryfowa ulga przysługująca za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia Business interruption - ubezpieczenie gwarantujące firmie zwrot utraconych zysków w przypadku nagłych przerw w jej działaniu, wynikłyc [..]
Źródło insur.com.pl

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


Zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy. Bonusy mogą być przyznawane w formie: • premii, • prowizji, • udziału w zyskach, • udziału w obrota [..]
Źródło wynagrodzenia.pl

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


Ulga w taryfie składek przyznawana za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.
Źródło pzu.pl

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


dodatkowa dywidenda; tantiema, czê¶æ zysku wyp³acana akcjonariuszom oprócz dywidendy; dodatkowy poza dywidend± podzia³ nadwy¿ek zysku pomiêdzy akcjonariuszy spó³ki w przypadku osi±gniêcia wyj±tkowo wysokich zysków w danym okresie obrachunkowym; w ubezpieczeniach - ulga taryfowa.
Źródło broker-serwis.pl

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


(bonus) W systemie taryf składek dla niektórych rodzajów ubezpieczeń, element premiujący ubezpieczającego w ustaleniu wysokości należnej ubezpieczycielowi składki.Podstawowym kryterium tej premii jest [..]
Źródło asist.pl

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


ulga przyznawana za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
Źródło ubezpieczenie-zdrowotne.com.pl

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


ulga/zniżka w taryfie składek przyznawana za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.
Źródło jpubezpieczenia.pl

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


ulga w taryfie sk³adek przyznawana za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.
Źródło bankubezpieczen.pl

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


Ulga w taryfie składek przyznawana za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.
Źródło zub.com.pl

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


zniżka w taryfie składek przyznawana za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
Źródło dknotus.pl

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


Ulga w taryfie składek przyznawana za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.
Źródło empe-broker.pl

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


Ulga w taryfie składek przyznawana z tytułu posiadania przez Ubezpieczającego cech pożądanych przez danego Ubezpieczyciela. Bonus może zostać przyznany m.in. z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpiecz [..]
Źródło polisafe.pl

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


zniżka taryfowa za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. Stosowana w ogólnych warunkach ubezpieczenia jako system zniżek i zwyżek;
Źródło serwis-ubezpieczeniowy.pl

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


Bonus, zniżka składki – z łac. dobry; w ubezpieczeniach oznacza nagradzanie przez ubezpieczyciela stanu pozytywnego poprzez zmniejszenie wysokości składki, w formie ulgi (np zniżka 60% OC za bezszkodo [..]
Źródło ubezpieczenia-lublin.com.pl

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


Ulga w taryfie składek przyznawana z tytułu posiadania przez Ubezpieczającego cech pożądanych przez danego Ubezpieczyciela. Bonus może zostać przyznany m.in. z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpiecz [..]
Źródło assecura.pl

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


taryfowa przys³uguj±ca za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
Źródło magnus-broker.pl

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


Ulga w taryfie składek przyznawana za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.
Źródło nobledavid.pl

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


ulga w taryfie składek przyznawana za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.
Źródło po-szkodzie.pl

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


obniżenie wysokości składki przysługujące za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.
Źródło eranking.pl

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


 - ulga, zniżka taryfowa przysługująca za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia (uprzedni brak szkód).
Źródło lazowski.com.pl

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


zniżka w składce przyznawana za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
Źródło tsp-ubezpieczenia.pl

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


ulga, zniżka taryfowa przysługująca za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia (uprzedni brak szkód). broker ubezpieczeniowy -
Źródło happyend24.pl

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


taryfowa przysługująca za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
Źródło prosperobroker.pl

37

0 Thumbs up   1 Thumbs down

bonus


W grach wideo jest to rodzaj specjalnej premii przyznawanej graczom za szczególne zaanga¿owanie i umiejêtnoœci. Bonusy mog¹ przybieraæ rozmaite formy: od punktów doliczanych do koñcowego wyniku, poprz [..]
Źródło gry-online.pl

<< prenumerator stella >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie