nobledavid.pl

Website:http://www.nobledavid.pl
Pozytywne oceny otrzymane1
Negatywne oceny otrzymane2
Karma:0 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (78)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

zapadanie się ziemi


Jest to obniżenie poziomu terenu z powodu zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni w gruncie. Ogólne warunki ubezpieczeń, w tym przypadku, nie biorą pod uwagę szkód górniczych.
Źródło nobledavid.pl (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

słownik pojęć


Wybierz:
Źródło nobledavid.pl (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agent ubezpieczeniowy


Osoba fizyczna, osoba prawna lub przedsiębiorca nie mający osobowości prawnej, upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu umów.
Źródło nobledavid.pl (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktuarialna matematyka


Dział matematyki zajmujący się zastosowaniem reguł matematycznych w celu wypracowania racjonalnych zasad działania towarzystw ubezpieczeniowych w dziedzinie kalkulacji wysokości składek, wyznaczania rezerw finansowych, reguły tworzenia funduszy emerytalnych, reasekuracją itp.
Źródło nobledavid.pl (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktuariusz


Osoba wykonująca czynności w dziedzinie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki.
Źródło nobledavid.pl (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

all risks


W umowach ubezpieczeniowych zapis oznaczający ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk z wyjątkiem numerycznie wyłączonych, wymienionych w OWU.
Źródło nobledavid.pl (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asekurator


Inaczej ubezpieczyciel, zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe. Patrz towarzystwo ubezpieczeniowe.
Źródło nobledavid.pl (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

auto-casco


Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia.
Źródło nobledavid.pl (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

beneficjent


Patrz uprawniony, uposażony.
Źródło nobledavid.pl (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


Ulga w taryfie składek przyznawana za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.
Źródło nobledavid.pl (offline)


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 78