ubezpieczenia.pc.pl

Woonplaats:1
Pozytywne oceny otrzymane4
Negatywne oceny otrzymane4
Karma:1 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (183)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Rekalkulacja


ponowne przeliczenie wysokości składki ze względu na zmieniające się parametry taryfikacyjne (wiek ubezpieczonego, przebieg pojazdu).
Źródło ubezpieczenia.pc.pl

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

trigger


pojęcie stosowane przy ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej. Jest to określenie momentu lub czasu zdarzenia, które powoduje rozpoczęcie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.
Źródło ubezpieczenia.pc.pl

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

UBEZPIECZENIE OSOBOWE


rodzaj ubezpieczenia obejmujący zdrowie i życie ubezpieczonego. Może dotyczyć ono choroby, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci osoby ubezpieczonej (ubezpieczenia na życie, wypadkowe oraz chorobowe). Ubezpieczenia osobowe według załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej należą zarówno do działu I jak i II, jednakże z [..]
Źródło ubezpieczenia.pc.pl

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Wypadek ubezpieczeniowy


zdarzenie objęte ochroną towarzystwa ubezpieczeniowego.
Źródło ubezpieczenia.pc.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ


dokument, na podstawie którego ubezpieczony przebywający na terytorium państw członkowskich ma możliwość skorzystania z niezbędnych świadczeń medycznych.
Źródło ubezpieczenia.pc.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gap


ubezpieczenie, w którym zakład ubezpieczeń zobowiązuje się pokryć różnicę pomiędzy wysokością wypłaconego odszkodowania a zobowiązaniem kredytowym ubezpieczonego. Zabezpiecza posiadacza auta przed sytuacją, w której pozostaje on bez auta, które musi nadal spłacić. Umowa ubezpieczenia GAP wymagana jest przez niektóre banki do czasu spadku zobowiązan [..]
Źródło ubezpieczenia.pc.pl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

owca


osoba fizyczna zatrudniona najczęściej przez agenta ubezpieczeniowego. Realizuje zadania agencyjne powierzone agentowi przez zakład ubezpieczeń.
Źródło ubezpieczenia.pc.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ogólne Warunki Umowy


dokument dołączony do polisy, regulujący prawa i obowiązki stron. Zawiera informacje o zakresie ubezpieczenia, wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela i definicjach.
Źródło ubezpieczenia.pc.pl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ZIELONA KARTA


dokument poszerzający zakres działania terytorialnego ubezpieczenia OC. Zakupione OC razem z Zieloną Kartą respektowane jest również poza granicami RP, w krajach objętych Systemem Zielonej Karty.
Źródło ubezpieczenia.pc.pl

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Agent ubezpieczeniowy


pośrednik ubezpieczeniowy upoważniony przez towarzystwo ubezpieczeniowe do pośredniczenia w zawieraniu umów. Agent ubezpieczeniowy prowadzi działalność w oparciu o umowę agencyjną, na rzecz danego ubezpieczyciela.
Źródło ubezpieczenia.pc.pl


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 183