dknotus.pl

Website:https://notus.pl/
Pozytywne oceny otrzymane0
Negatywne oceny otrzymane0
Karma:0 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (55)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

603 804 805


+48 667 808 808
Źródło dknotus.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


osoba specjalizująca się w matematyce ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki.
Źródło dknotus.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

All risks


jest to zapis w umowach ubezpieczeniowych, który oznacza ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk z wyjątkiem wyłączeń wskazanych w OWU.
Źródło dknotus.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Asekurator


to towarzystwo ubezpieczeniowe, zakład ubezpieczeń, ubezpieczyciel.
Źródło dknotus.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Auto-casco


ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia.
Źródło dknotus.pl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


to inaczej uprawniony, uposażony.
Źródło dknotus.pl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


zniżka w taryfie składek przyznawana za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
Źródło dknotus.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

certyfikat


dokument poświadczający przystąpienie do ubezpieczenia i objęcia ochroną, zwykle do ubezpieczenia grupowego
Źródło dknotus.pl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


zapis w umowie ubezpieczniowej mówiący o ty, że wypłata odszkodowania lub jego części zostanie wypłacona nie ubezpieczonemu, a osobie fizycznej lub prawnej rzecz której dokonano zastrzeżenia (cesji)
Źródło dknotus.pl

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doubezpieczenie


umowa dodatkowa zawierana do istniejącej już polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia
Źródło dknotus.pl


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 55