tsp-ubezpieczenia.pl

Woonplaats:1
Pozytywne oceny otrzymane0
Negatywne oceny otrzymane0
Karma:0 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (70)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

słownik pojęć ubezpieczeniowych


Agent ubezpieczeniowy
Źródło tsp-ubezpieczenia.pl (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

all risks


konstrukcja produktu ubezpieczeniowego oznaczająca objęcie ochroną wszystkich możliwych ryzyk za wyjątkiem jawnie wyłączonych. Aktuariusz
Źródło tsp-ubezpieczenia.pl (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akwizycja


ogół czynności zmierzających do zawarcia umowy ubezpieczenia wykonywanych przez pracownika zakładu ubezpieczeń lub pośrednika ubezpieczeniowego (agenta) w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń lub zakładów ubezpieczeń. Assistance
Źródło tsp-ubezpieczenia.pl (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

auto casco


dobrowolne ubezpieczenie lądowych pojazdów mechanicznych (samochody, motocykle, motorowery, tramwaje, trolejbusy), chroniące przed finansowymi następstwami uszkodzeń, zniszczeń i kradzieży. Beneficjent
Źródło tsp-ubezpieczenia.pl (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


zniżka w składce przyznawana za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
Źródło tsp-ubezpieczenia.pl (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

broker ubezpieczeniowy


osoba fizyczna lub prawna, wykonująca na rzecz swoich klientów - osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej - czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego. W zakresie obowiązków brokera znajduje się ocena ryzyka, zbieranie i porównanie ofert zakładów ubezpieczeń. W celu uniknięcia konfliktu interesów, broker jako podmiot reprezentujący klienta nie moż [..]
Źródło tsp-ubezpieczenia.pl (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

business interruption


ochrona prowadzenia działalności gospodarczej, zapewniająca zwrot strat pośrednich, występujących na skutek zdarzeń losowych zawartych w OWU. Cargo
Źródło tsp-ubezpieczenia.pl (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

casco


ubezpieczenie
Źródło tsp-ubezpieczenia.pl (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

certyfikat ubezpieczenia


dokument, potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, czasowo może on zastąpić polisę. Podobnie jak polisa jest to dokument, zaświadczenie potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia. Ta forma dokumentu stosowana jest najczęściej w ubezpieczeniach morskich i przy transakcjach w handlu zagranicznym. Centrum alarmowe
Źródło tsp-ubezpieczenia.pl (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


umowa przekazująca świadczenia przysługujące ubezpieczonemu (cedentowi) na rzecz innej osoby (cesjonariuszowi). Często występuje jako samo zastrzeżenie, mówiące o tym, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone ubezpieczonemu, tylko osobie (instytucji), na rzecz której dokonano cesji czyli przeniesienia praw wynikających z umowy ubezpieczenia. Najczęś [..]
Źródło tsp-ubezpieczenia.pl (offline)


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 70