happyend24.pl

Woonplaats:1
Pozytywne oceny otrzymane0
Negatywne oceny otrzymane1
Karma:0 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (52)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agent ubezpieczeniowy


przedsiębiorca, który działa na rzecz jednego zakładu ubezpieczeń i w jego imieniu podejmuje czynności związane z zawieraniem umowy ubezpieczenia. Za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent działał. Jest także inna kategoria agentów - multia [..]
Źródło happyend24.pl (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktuariusz


specjalista w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki ubezpieczeniowej. Jest jednym z kluczowych pracowników zakładu ubezpieczeń, odpowiada za właściwe ustalanie rezerw, kształtowanie taryf i inne czynności w ramach działalności zakładu ubezpieczeń wykorzystuje wiedzę ze wspomnianego zakresu. akwizycja -
Źródło happyend24.pl (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

auto-casco


ubezpieczenie pojazdów mechanicznych (samochodów, motocykli) na wypadek utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży. bagaż -
Źródło happyend24.pl (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


ulga, zniżka taryfowa przysługująca za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia (uprzedni brak szkód). broker ubezpieczeniowy -
Źródło happyend24.pl (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

casco


ubezpieczenie wszelkiego rodzaju pojazdów, samolotów, łodzi na wypadek uszkodzeń, utraty lub kradzieży (np. rowerocasco, motorocasco, autocasco, aerocasco, yachtcasco). centrum alarmowe -
Źródło happyend24.pl (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

certyfikat


podobnie jak polisa jest to dokument, zaświadczenie potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia. Ta forma dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia stosowana jest najczęściej w ubezpieczeniach morskich i przy transakcjach w handlu zagranicznym. cesja -
Źródło happyend24.pl (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

choroba przewlekła


stan chorobowy charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem. czynności życia prywatnego -
Źródło happyend24.pl (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dział ubezpieczeń


ustawowo przyjęty podział ryzyka w ubezpieczeniach, tj. dział I - ubezpieczenia na życie, dział II - ubezpieczenia majątkowe oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe (np. NNW). dokumenty ubezpieczeniowe -
Źródło happyend24.pl (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

doubezpieczenie


przywrócenie wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie (patrz też ubezpieczenia na sumy stałe) ekspiracja ubezpieczenia -
Źródło happyend24.pl (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

udział własny i franszyzy


umownie określane kwotowe lub procentowe ograniczenia w wypłacanych odszkodowaniach. Zasadniczo są ich dwa rodzaje tj. franszyzy integralne i udziały własne w szkodzie - te ostatnie zwane także franszyzami redukcyjnymi. Franszyzy integralne charakteryzują się tym, że zakład ubezpieczeń nie uruchamia ubezpieczenia przy szkodach do określonej wysokoś [..]
Źródło happyend24.pl (offline)


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 52