Definicja AKTUARIUSZ
Co znaczy AKTUARIUSZ? Tutaj znajdziesz 30 definicję słowa AKTUARIUSZ. Możesz również dodać swoją deninicję słowa AKTUARIUSZ

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


Osoba kalkulująca ryzyko ubezpieczeniowe.
Źródło atea.pl

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


spcjalista w zakresie rachunku prawdopodobieństwa, statystyki, matematyki finansowej i ubezpieczeniowej; ustala między innymi wysokość składek ubezpieczeniowych.
Źródło ubezpieczenia.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


specjalista w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki. AUTO-CASCO - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia.
Źródło gwarancjeszczecin.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


Niższy urzędnik, oficjalista dominialny (prywatny) w Galicji do 1848 roku. Pełnił funkcję gońca między dominium i cyrkułem. Podlegał mandatariuszowi.
Źródło genealogia.okiem.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


Osoba zajmująca się zastosowaniem matematyki i statystyki w określeniu ryzyka w ubezpieczeniach.
Źródło stoplichwie.pl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


specjalista ubezpieczeniowy, zajmujący się zastosowaniem matematyki w ubezpieczeniach. Oblicza między innymi prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń losowych oraz stopień ryzyka.
Źródło ubezpieczenia.pc.pl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


(ang. actuary) Specjalista ubezpieczeniowy zajmujący się zastosowaniem matematyki i jej metod w ubezpieczeniach i reasekuracji.
Źródło b-i-k.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


Specjalista ubezpieczeniowy, zajmujący się zastosowaniem matematyki i jej metod w ubezpieczeniach i reasekuracji.
Źródło tuw-cuprum.pl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


specjalista w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki ubezpieczeniowej. Jest jednym z kluczowych pracowników zak³adu ubezpieczeñ, odpowiada za w³a¶ciwe ustalanie rezerw, kszta³towanie taryf i inne czynno¶ci w ramach dzia³alno¶ci zak³adu ubezpieczeñ wykorzystuje wiedzê ze wspomnianego zakresu.
Źródło kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


(ang. actuary) Specjalista ubezpieczeniowy, zajmujący się zastosowaniem matematyki i jej metod w ubezpieczeniach i reasekuracji.
Źródło insur.com.pl

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


ekspert (kalkulator) ubezpieczeniowy zatrudniany przez towarzystwa ubezpieczeniowe, okre¶laj±cy metodami matematycznymi ryzyko i kalkuluj±cy na tej podstawie wysoko¶ci stawek ubezpieczeniowych.
Źródło broker-serwis.pl

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


Osoba zajmująca się zastosowaniem matematyki i statystyki w określaniu ryzyka w dziedzinie ubezpieczeń i reasekuracji. Zobacz także Deregulacja: kolejne uwolnione zawody
Źródło finanse.egospodarka.pl

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


osoba która wykonuje czynności w dziedzinie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki. Aktuariuszem może być osoba, która:
Źródło ubezpieczenie-zdrowotne.com.pl

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


osoba wykonuj±ca czynno¶ci w dziedzinie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki. Aktuariuszem mo¿e byæ osoba, która: ma pe³n± zdolno¶æ do czynno¶ci prawnych,
Źródło bankubezpieczen.pl

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


specjalista w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki.
Źródło ergohestia.pl

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


(ang. actuary) Specjalista ubezpieczeniowy, zajmujący się zastosowaniem matematyki i jej metod w ubezpieczeniach i reasekuracji.
Źródło zub.com.pl

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


osoba specjalizująca się w matematyce ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki.
Źródło dknotus.pl

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


osoba zajmująca się obliczaniem ryzyka ubezpieczeniowego; wpisany do odpowiedniego rejestru; zatrudniany przeważnie przez zakłady ubezpieczeniowe.
Źródło ubezpieczeniekredytowe.pl

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


Specjalista zajmujący się zastosowaniem matematyki i jej metod w ubezpieczeniach i reasekuracji.
Źródło empe-broker.pl

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


Aktuariusz – specjalista ubezpieczeniowy, zajmujący się zastosowaniem matematyki w ubezpieczeniach. Oblicza między innymi prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń losowych oraz stopień ryzyka.
Źródło ubezpieczenia-lublin.com.pl

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


specjalista w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki
Źródło magnus-broker.pl

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


Osoba wykonująca czynności w dziedzinie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki.
Źródło nobledavid.pl

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


(ang. actuary) – specjalista ubezpieczeniowy, zajmujący się zastosowaniem matematyki i jej metod w ubezpieczeniach i reasekuracji.
Źródło po-szkodzie.pl

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


specjalista, którego zadaniem jest określenie ryzyka ponoszonego przez ubezpieczyciela w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz wyliczenie  rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.
Źródło eranking.pl

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


specjalista w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki ubezpieczeniowej. Jest jednym z kluczowych pracowników zakładu ubezpieczeń, odpowiada za właściwe ustalanie rezerw, kształtowanie taryf i inne czynności w ramach działalności zakładu ubezpieczeń wykorzystuje wiedzę ze wspomnianego zakresu. akwizycja -
Źródło happyend24.pl

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


ang. actuary Specjalista ubezpieczeniowy, zajmujący się zastosowaniem matematyki i jej metod w ubezpieczeniach i reasekuracji.
Źródło asysta.net.pl

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


specjalista w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki
Źródło prosperobroker.pl

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


«pracownik firmy ubezpieczeniowej» • aktuariuszka
Źródło sjp.pwn.pl

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


Aktuariusz – profesjonalista z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem. Tradycyjnie profesja aktuariusza zwi [..]
Źródło pl.wikipedia.org

30

0 Thumbs up   1 Thumbs down

AKTUARIUSZ


Aktuariusz to profesjonalista z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem. Aktuariusza związany jest najczęści [..]
Źródło certuscapital.pl

<< AEROCASCO BBB >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie