W Slownik.one możesz jednocześnie szukać w tysiącach słowników. Tysiące znaczeń w naszej wyszukiwarce zotały dodane przez osoby jak ty. Wszystkie słowa i znaczenia są mile widziane! To mogą być znaczenia imion, trudne wyrazy, żargon, wyrazy obcojęzyczne czy nawet wymyślone słowa. Wesprzyj naszą stronę i dodaj słowa!. Dodaj znaczenie.

Najnowsze definicje
1   2

sonderkommando


(z niem. grupa specjalna) (patrz też: rękopisy członków Sonderkommando) Wkrótce po rozpoczęciu masowej zagłady Żydów w Birkenau, w kwietniu 1942 r., utworzono tam pierwsze Sonderkommando. S [..]
Źródło auschwitz.org

1   2

słupka


(niem. Pfahlbinden) Jedna z częstych kar stosowanych w Auschwitz. Zaczęto ją wykonywać w Auschwitz I, gdzie więźniów wieszano na hakach umocowanych na wysokich słupkach, skąd wzięła się n [..]
Źródło auschwitz.org

1   2

selekcja na rampie


Regularne selekcje wśród Żydów deportowanych do Auschwitz na zagładę rozpoczęły się w połowie 1942 r. (rampy kolejowe). Po przyjeździe pociągu esesmani nakazywali wszystkim wyjść na zewn [..]
Źródło auschwitz.org

1   2

romowie


Naziści uznali Romów za „element wrogi”, „dziedzicznie” uwarunkowany skłonnością do popełniania przestępstw i zachowań aspołecznych. Od 1933 r. stali się, obok Żydów, celem prześl [..]
Źródło auschwitz.org

0   1

raporty uciekinierów


W 1944 r. do rządów państw alianckich oraz organizacji międzynarodowych dotarły trzy sprawozdania uciekinierów z Auschwitz: *Polaka Jerzego Tabeau, oraz Żydów: Rudolfa Vrby i Alfreda Wetzlera [..]
Źródło auschwitz.org

0   1

przedłużenie obozu


(niem. Lagererweiterung) Kompleks 20 budynków wzniesiony na terenie przylegającym do Auschwitz I w ramach planu powiększenia obozu, zakładającego wybudowanie ponad 50 nowych obiektów, w tym now [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

praca


W systemie niemieckich obozów koncentracyjnych praca miała być podstawowym narzędziem służącym do „reedukacji” więźniów i ich „wychowania”. W praktyce jednak, zwłaszcza w początkow [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

pomoc więźniom


W czasie istnienia Auschwitz część mieszkańców Oświęcimia i miejscowości położonych w jego sąsiedztwie, pomimo grożącej za to kary śmierci lub osadzenia w obozie, niosła bezinteresownie [..]
Źródło auschwitz.org

1   0

polacy


Pierwsze transporty polskich więźniów politycznych trafiły do Auschwitz w czerwcu 1940 r. Polacy ze wszystkich regionów okupowanego przez Niemców kraju kierowani byli do obozu aż do jesieni 194 [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

pipel


Blokowy, Młodociani
Źródło auschwitz.org

0   0

partyzanci


Największym oddziałem partyzanckim w pobliżu Auschwitz było liczące kilkadziesiąt osób zgrupowanie Armii Krajowej „Sosieńki” działające kilka kilometrów od obozu. Podobne grupy istniał [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

odcinek budowlany


(niem. Bauabschnitt) Termin, którym niemieccy architekci projektujący Birkenau określali główne sektory obozu, dzielące się na mniejsze części. Do wiosny 1944 r., kiedy wstrzymano prace budo [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

muzułman


Zniekształcona forma słowa muzułmanin (niem. Muselmann) używana powszechnie w Auschwitz i w innych niemieckich obozach koncentracyjnych. W żargonie obozowym słowo to oznaczało więźnia skrajni [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

młodociani


Młodzież w wieku 15‑18 lat trafiała do Auschwitz razem z dorosłymi już w pierwszych transportach polskich więźniów politycznych. Jesienią 1940 r. w obozie osadzonych było ok. 300 chłopcó [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

meksyk


Tzw. trzeci odcinek budowlany obozu Birkenau, zwany w gwarze obozowej Meksykiem. Planowano umieścić tam 60 tysięcy więźniów. Budowę odcinka rozpoczęto w połowie 1943 r. i do stycznia 1944 r. [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

liczbowy stan obozu


Ogółem w latach 1940-1945 Niemcy zarejestrowali w Auschwitz 400 tysięcy osób. Dane dotyczące ilości więźniów przebywających w danym okresie w obozie pochodzą z meldunków obozowego ruchu op [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

lagererweiterung


Przedłużenie obozu
Źródło auschwitz.org

0   0

krematoria


Podobnie jak w innych niemieckich obozach koncentracyjnych, również w Auschwitz od połowy sierpnia 1940 r. istniało krematorium do spalania zwłok więźniów. Piece, zarówno do tego, jak i kolej [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

komando


Więźniarska grupa robocza, licząca od kilku do ponad tysiąca osób. Nadzór nad nią sprawował esesman oraz podlegający mu więźniowie funkcyjni. W pierwszych miesiącach istnienia Auschwitz ko [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

kategorie więźniów


    • aspołeczni     • Badacze Pisma Świętego     • homoseksualni     • kryminalni     • polityczni     • sowieccy jeńcy wojenni     • wychowawczy
Źródło auschwitz.org

0   0

karna kompania


(niem. Strafkompanie) Karna kompania męska została utworzona w Auschwitz w sierpniu 1940 r. Osadzenie w niej, kończące się często śmiercią ukaranego, uważane było przez więźniów za jeden [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

kanada


(niem. Bauabschnitt IIg – odcinek budowlany 2, część g) Jeden z dziewięciu obozów w Birkenau, służący jako magazyn do składowania zagrabionego mienia Żydów, ofiar zagłady. Pierwszy tego [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

ig farben


Niemiecki koncern chemiczny powstały w 1925 r. w wyniku fuzji kilku najbardziej znaczących na rynku firm, m.in. Bayer, Agfa i BASF. W latach 30. XX w., dzięki opracowaniu nowoczesnych technologii i [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

homoseksualni więźniowie


W Auschwitz osadzono mniej niż stu mężczyzn uznanych za homoseksualistów. Byli to więźniowie narodowości niemieckiej, oznakowani różowym trójkątem, aresztowani na podstawie paragrafu 175 ni [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

higiena


Esesmani oraz więźniowie funkcyjni zwracali uwagę na wygląd i stan czystości więźniów. Brudna odzież, nieumyte ciało lub nieogolona twarz stawały się często pretekstem do wymierzania kar. [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

funkcyjni więźniowie


Blokowy, Kapo
Źródło auschwitz.org

0   0

flegmona


Ostre ropne zapalenie śródtkankowe objawiające się gorączką, silnymi bólami i obrzękiem. Schorzenie masowo występujące wśród więźniów Auschwitz, wywołane – przy ogólnym wyczerpaniu [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

eksperymenty sterylizacyjne


Dr Carl Clauberg Opracowana przez niego w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz metoda bezoperacyjnej masowej sterylizacji polegała na wprowadzaniu do kobiecych narządów rodnych drażniąceg [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

egzekucje


W Auschwitz przeprowadzane były egzekucje więźniów osadzonych w obozie jako zakładnicy lub skierowanych do niego przez gestapo z przyczyn politycznych. Uśmiercani byli również więźniowie osa [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

durchfall


Objaw choroby głodowej, na którą cierpiała większość więźniów Auschwitz. Jej przyczyną był znaczny spadek poziomu białka i innych składników odżywczych w organizmie oraz działania tok [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

czerwony domek


(Bunkier nr 1) Komora gazowa uruchomiona pod koniec marca 1942 r. w domu wysiedlonej polskiej rodziny, w pobliżu będącego w budowie obozu Birkenau. Ceglany, nieotynkowany budynek od koloru murów [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

bunty


Karna kompania, Sonderkommando, Ucieczki
Źródło auschwitz.org

0   0

blokowy


Stanowisko w tzw. samorządzie więźniarskim zajmowane przez więźnia, do którego obowiązków należało utrzymanie porządku i dyscypliny w bloku, rozdział żywności oraz prowadzenie ewidencji [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

blok 10


Blok więźniarski w Auschwitz I, w którym od kwietnia 1943 r. umieszczono stację doświadczalną ginekologa Carla Clauberga. Przebywało w nim do czterystu Żydówek, na których przeprowadzał on [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

biegunka


(niem. Durchfall) Objaw choroby głodowej, na którą cierpiała większość więźniów Auschwitz. Jej przyczyną był znaczny spadek poziomu białka i innych składników odżywczych w organizmie [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

biii


Tzw. trzeci odcinek budowlany obozu Birkenau, zwany w gwarze obozowej Meksykiem. Planowano umieścić tam 60 tysięcy więźniów. Budowę odcinka rozpoczęto w połowie 1943 r. i do stycznia 1944 r. [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

biif


(niem. Bauabschnitt IIf – odcinek budowlany 2, część f) Obóz szpitalny, jeden z dziewięciu obozów w Birkenau, utworzony w lipcu 1943 r. Składał się z 17 drewnianych baraków oraz umywalni [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

biid


(niem. Bauabschnitt IId – odcinek budowlany 2, część d) Jeden z dziewięciu obozów wybudowanych przez Niemców w Birkenau, a zarazem jeden z trzech obozów męskich, istniejący od 1943 r. Pows [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

biib


(niem. Bauabschnitt IIb – odcinek budowlany 2, część b) Jeden z dziewięciu obozów wybudowanych przez Niemców w Birkenau, przeznaczony dla Żydów z getta w Theresienstadt, utworzony przypuszc [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

bib


(niem. Bauabschnitt Ia – odcinek budowlany 1, część b) Pierwszy spośród dziewięciu obozów wybudowanych przez Niemców w Birkenau. Przy jego konstrukcji, rozpoczętej w październiku 1941 r., [..]
Źródło auschwitz.org

Strony:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10