Definicja generalizacja
Co znaczy generalizacja? Tutaj znajdziesz 6 definicję słowa generalizacja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa generalizacja

1

1   0

generalizacja


Generalizacja - generalizacja bodźca w psychologii — reagowanie (bez uczenia) na podobny bodziec przez tę samą reakcję; siłę reakcji wyznacza podobieństwo bodźców (gradient generalizacji); oprócz podobieństwa zmysłowego (np. kształtu) powodem może być "podobieństwo" znaczeniowe — tzw. generalizację semantyczn [..]
Źródło psychologia.apl.pl

2

0   0

generalizacja


Generalizacja (łac. generalis – powszechny, ogólny), proces uogólniania polegający na poszukiwaniu istotnych właściwości badanych przedmiotów, a zarazem na pomijaniu szczegółów nieistotnych. Proces generalizacji dokonuje się dzięki współdziałaniu ze sobą myślenia i mowy. Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit Rodzaj słownika: Słown [..]
Źródło ozkultura.pl

3

0   0

generalizacja


(generalization, is-a relationship) Abstrakcja dotycz±ca danych lub obiektów. Termin jest u¿ywany w dwóch podobnych znaczeniach: (1) Generalizacja oznacza relacjê pomiêdzy dan± klas± i jej kla [..]
Źródło ipipan.waw.pl

4

0   0

generalizacja


generalizacja, generalizacjach, generalizacjami, generalizacją, generalizacje, generalizację, generalizacji, generalizacjo, generalizacjom, generalizacyj
Źródło synonimiczny.pl

5

0   0

generalizacja


(³c. generalis ‘ogólny’) 1. uogólnienie zjawisk, wniosków itp. 2. mat. w logice - zdanie ogólne uzyskane przez indukcjê ze zdañ jednostkowych. 3. filoz. uogólnienie zaobserwowanych i do¶wiadczonych bytów lub zjawisk, utrwalone np. w postaci idei, teorii czy pojêcia. 4. psychol. proces my¶lowy znajdowania cech wspólnych dla o [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

6

0   0

generalizacja


Generalizacja (mapy)- polega na zmniejszeniu ilości danych w celu zwiększenia jej przejrzystości. Przekształcanie danych w taki sposób, aby zawierały zredukowaną liczbę szczegółów. W rezultacie zmniejsza się liczbę węzłów i odcinków, z których zbudowane są linie i poligony.
Geoinformatyczka - 17 lutego 2020


Dodaj znaczenie słowa generalizacja
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< generacja generalny >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie