W Slownik.one możesz jednocześnie szukać w tysiącach słowników. Tysiące znaczeń w naszej wyszukiwarce zotały dodane przez osoby jak ty. Wszystkie słowa i znaczenia są mile widziane! To mogą być znaczenia imion, trudne wyrazy, żargon, wyrazy obcojęzyczne czy nawet wymyślone słowa. Wesprzyj naszą stronę i dodaj słowa!. Dodaj znaczenie.

Najnowsze definicje
0   0

nazwa geograficzna


rodzaj toponimu wskazujący na miejsca lub obszary wyznaczane geograficznie w terenie
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nazwa


jednostka językowa nadana określonemu obiektowi jako nazwa pospolita lub nazwa własna
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nazewnictwo (synonimicznie: onomastyka


dziedzina zajmująca się nazwami własnymi; zbiór takich nazw, zwykle określony względem natury nazywanych obiektów, np. nazewnictwo miejskie, nazewnictwo literackie
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

mikrotoponim


nazwa własna terenowa wskazująca na miejsca zwykle niezamieszkane, mierzone w skali mniejszej niż skala używana w toponimii, np. nazwy pól, łąk, lasów, polan, ścieżek, strug, mniejszych [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

metronim


nazwa osobowa pochodząca od imienia matki, nie zawsze traktowana za nazwę własną, np. danusin w znaczeniu syn Danuty (Danusi)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

medionomastyka


dział onomastyki zajmujący się medionimami
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

medionimia


zbiór medionimów
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

medionim


nazwa własna typu chrematonimicznego nadawana obiektom powiązanym z produkcją medialną, np. nazwy kanałów radiowych i telewizyjnych, tytuły prasowe, nazwy domen internetowych itd.
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

marka


nazwa handlowa noszona przez firmę produkcyjną lub usługową; nazwa firmująca produkt lub usługę, np. SONY, Gucci, Volkswagen
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

makrotoponim


nazwa własna większych obszarów terytorialnych, wyznaczanych geograficznie, administracyjnie, zwykle zamieszkanych, ale także niezamieszkanych, zagospodarowanych i niezagospodarowanych przez cz [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

kryptonim


sekretna nazwa własna, spełniająca funkcje ochronne względem nazywanego obiektu (por. pseudonim)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

kosmonimia


zbiór kosmonimów
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

kosmonim


nazwa obiektu w przestrzeni kosmicznej
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

imię własne


rzadsza forma synonimiczna terminu nazwa własna
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

imię


nazwa nadawana indywidualnie osobom, także zwierzętom i innym obiektom jako nazwa własna (dziś rzadziej: imię własne)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

ideonimia


zbiór ideonimów
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

ideonim


nazwa typu chrematonimicznego desygnująca wytwór kultury artystycznej, np. obrazu, rzeźby, dzieła literackiego itp.
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

hydronomastykon


wykaz/zbiór hydronimów wyznaczany określonym zasięgiem obszarowym lub czasowym; słownik hydronimów
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

hydronomastyka


dział onomastyki zajmujący się hydronimami
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

hydronimia


zbiór hydronimów
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

hydronim


nazwa własna zbiornika wodnego, stałego lub płynącego, np. jeziora, morza, rzeki, strumienia, studni, wodospadu itd.
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

hodonimia


zbiór hodonimów
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

hodonim


nazwa własna drogi, zwykle miejskiej (ulicy), także placu, skweru, drogi krajowej, autostrady, tunelu itp.
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

hipokorystykum


nieformalna forma nazwy własnej, zwykle o charakterze ekspresywnym, np. nacechowane pragmatycznie warianty nazw osobowych (zdrobniałe, pieszczotliwe itd.) typu Jola, Jolka, Jolcia, Jolucha od Jol [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

heortonim


nazwa typu chrematonimicznego desygnująca święto religijne lub świeckie
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

hagionim


nazwa własna osoby wyniesionej na ołtarze jako świętej lub błogosławionej
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

geonim


nazwa typu toponimicznego obiektu o naturze geologicznej/geograficznej
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

1   2

genealogia


nauka badająca więzy osób względem przodków, ustalanie pokrewieństwa, powinowactwa, relacji rodzinnych, wraz z towarzyszącymi informacjami typu status społeczny; także wynik badań genealogi [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

fitonim


nazwa indywidualna nadawana roślinom, np. Palma Goethe w Ogrodzie Botanicznym w Padwie
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

1   0

firmonim


nazwa handlowa nadawana firmom, produktom, używana także w funkcji marki (por. ergonim, nazwa handlowa, chrematonim, nazwa produktu, marka)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

etnonim


nazwa własna grupy etnicznej (narodu, ludu, plemienia itd.) bądź przedstawiciela takiej grupy, np. Polacy, Polak, Polka (nie w każdej sytuacji i nie we wszystkich językach etnonimy są uznawa [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

ergonim


nazwa własna firmy, produktu, usługi, marki, termin używany często w funkcji nazwy handlowej (por. chrematonim)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

eponimizacja


nadawanie nazwom własnym charakteru eponimicznego
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

eponimiczny


odnoszony do eponimu
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

eponim


nazwa pospolita utworzona jako przeniesienie nazwy własnej do języka ogólnego lub na bazie nazwy własnej jako jej pochodna, derywat, np. Kasanowa, kalwinizm, makiaweliczny, falandyzacja, syzyfo [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

enonim


nazwa własna typu chrematonimicznego nadawana jako nazwa produktu lub marki winom
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   1

endonim


nazwa własna oryginalnie brzmiąca w języku pochodzenia i występowania obiektu, np. Praha (pol. Praga) w języku czeskim, Venezia (pol. Wenecja) w języku włoskim, Marseille (pol. Marsylia) w [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

egzonim


nazwa własna zwykle obiektu geograficznego używana w formie nadanej mu w innym języku niż język obszaru, na którym obiekt występuje, np. pol. Londyn vs ang. London , pol. Rzym vs wł. Roma
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

drzewo genealogiczne


schemat obrazujący powiązania pokrewieństwa i powinowactwa w rodzie
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

deonomastyka


dział onomastyki zajmującymi się takimi zagadnieniami, jak: powstawanie i funkcjonowanie deonimów (eponimów), użycia metaforyczne nazw własnych
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

Strony:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10