Definicja WIBOR
Co znaczy WIBOR? Tutaj znajdziesz 37 definicję słowa WIBOR. Możesz również dodać swoją deninicję słowa WIBOR

1

2   0

WIBOR


WIBOR - skrót od angielskiej nazwy Warsaw Interbank Offered Rate, oznaczający referencyjną wysokość oprocentowania kredytów międzybankowych na polskim rynku. Stawki ustalane są na podstawie [..]
Źródło kontomaniak.pl

2

1   0

WIBOR


Warsaw Interbank Offered Rate, to stopa oprocentowania na jaką banki pożyczają sobie pieniądze. Wyliczana jest na podstawie ofert z 13 banków. Na jej podstawie wyliczane jest oprocentowanie kredy [..]
Źródło solemofinanse.pl

3

1   0

WIBOR


Jest to skrót od angielskiego wyrażenia Warsaw Interbank Offered Rate. Mówiąc językiem ekonomistów, to wskaźnik, który określa referencyjną wysokość oprocentowania wszystkich pożyczek udzielanych na polskim rynku międzybankowym. Mówiąc językiem ogólnym, to procent wyznaczający cenę, za jaką jeden bank jest skłonny pożyczyć pieniądze drugiemu bankowi. Musisz bowiem wiedzieć, że banki pożyczają między sobą pieniądze na określony czas – dzień, tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, kwartał, pół roku czy rok, a wskaźnik WIBOR pozwala im określić, ile na danych transakcjach zarobią bądź ile będą musieli za nie zapłacić.
Źródło: https://www.ikalkulator.pl/blog/wibor/
ikalkulator - 11 stycznia 2020

4

0   0

WIBOR


¶rednia stopa procentowa funkcjonuj±ca na polskim rynku bankowym oznaczaj±ca stopê procentow± po jakiej banki udzielaj± po¿yczek na pieniê¿nym rynku bankowym. Zobacz Depozyty z³otowe Kalkula [..]
Źródło money.pl

5

0   0

WIBOR


Wartość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wartość WIBOR oznacza stawki oprocentowania w ujęciu rocznym, półrocznym, kwartalnym (12M, 6M, 3M), po jakich bank jest gotowy pożyczyć innym bankom. WIBOR jest podstawą wyznaczania oprocentowania kredytów udzielanych przez polskie banki.
Źródło stoplichwie.pl

6

0   0

WIBOR


Warsaw Interbank Offered Rate – jest to średnia stopa procentowa, po jakiej banki w Polsce udzielają pożyczek innym bankom w PLN na ustalony okres. Stawka WIBOR jest oprócz marży podstawowym sk [..]
Źródło finanse.wgnkredyty.pl

7

0   0

WIBOR


Warsaw Interbank Offered Rate, wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Funkcjonuje od 1991 roku.
Źródło monetary.pl

8

0   0

WIBOR


Warsaw Interbank Offered Rate-stopa procentowa na polskim rynku międzybankowym, po jakiej banki udzielają kredytów innym bankom.
Źródło stat.gov.pl

9

0   0

WIBOR


Oprocentowanie, po którym polskie banki udzielają sobie nawzajem pożyczek w PLN na rynku międzybankowym. Bank, udzielając kredytów hipotecznych w PLN, do stawki WIBOR doliczy swoją marżę. Sum [..]
Źródło finansowysupermarket.pl

10

0   0

WIBOR


WIBOR, WIBOR-em, WIBOR-owi, WIBOR-u, WIBOR-ze
Źródło synonimiczny.pl

11

0   0

WIBOR


Warszawska średnia stopa procentowa oferowana dla pożyczek na polskim, międzybankowym rynku pieniężnym. WIBOR jest często stosowany jako baza stopy procentowej w przypadku umów kredytowych, um [..]
Źródło wezleasing.pl

12

0   0

WIBOR


ang. Warsav Interbank Offered Rate – wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. 1M, 3M, 6M oznacza stopę referencyjną dla depozytów lokat 1/3/6 miesięcznych.
Źródło finansowaprzystan.pl

13

0   0

WIBOR


Stopa procentowa na rynku międzybankowym w Warszawie, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom Stanowi ona często bazowe oprocentowanie dla kredytów udzielanych podmiotom gospodarczych. [..]
Źródło certuscapital.pl

14

0   0

WIBOR


wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez banki będące uczestnikiem systemu. WIBOR w [..]
Źródło najlepszelokaty.pl

15

0   0

WIBOR


wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez banki będące uczestnikiem systemu. WIBOR w [..]
Źródło najlepszekonto.pl

16

0   0

WIBOR


Pojęcie to wiąże się z ceną pieniądza na rynku międzybankowym, czyli ze stawką, po której jedne banki
Źródło zrozumfinanse.pl

17

0   0

WIBOR


(ang. Warsaw Interbank Offered Rate) - wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Funkcjonuje od 1991 roku. Od 1993 ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00, n [..]
Źródło derbis.pl

18

0   0

WIBOR


WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to oprocentowanie, po jakim banki udzielają pożyczek innym bankom. WIBOR ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11:00 na podstawie ofert złożonych p [..]
Źródło pkobp.pl

19

0   0

WIBOR


Warsaw Interbank Offered Rate (WIBOR) to stopa oprocentowania kredytów na rynku miêdzybankowym. To ¶rednie oprocentowanie, po jakim banki po¿yczaj± sobie nawzajem ¶rodki. Wysoko¶æ stopy WIBOR [..]
Źródło comperia.pl

20

0   0

WIBOR


wskaźnik wysokości oprocentowania kredytów dotyczący polskiego rynku międzybankowego. Ma główny wpływ na oprocentowanie kredytów udzielanych osobom fizycznym.
Źródło lokaty-ranking.com

21

0   0

WIBOR


WIBOR (z ang. Warsaw Interbank Offered Rate) -  jest to wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. WIBOR wyliczany jest na podstawie średnich ofert złożonych przez 13 banków, po wykluczeniu dwóch najwyższych oraz dwóch najniższych wartości. Wartość WIBOR-u jest ustalana każdego dnia roboczego o godzinie 11.00 [..]
Źródło e-toplokaty.pl

22

0   0

WIBOR


Warsaw Interbank Offered Rate - oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom, ustalane o godz. 11:00.
Źródło topfinance.pl

23

0   0

WIBOR


 - (Warsaw Interbank Offered Rate) stawka dla terminów 1M, 3M, 6M i 12M z rynku międzybankowego czyli średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w Polsce są skłonne innym bankom udzie [..]
Źródło ehipoteka.pl

24

0   0

WIBOR


to stopa referencyjna kredytów na rynku polskim – dla kredytów w PLN. Jest stopą zmienną, określa się ją codziennie, na podstawie przesyłanych ofert bankowych. Wyznacza się ją jako średni [..]
Źródło confronter.pl

25

0   0

WIBOR


Warsaw Interbank Offered Rate - średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w Polsce są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w złotych na ustalony okres. Masz pytania? Nie bój się zapytać! Skontaktuj się z naszym doradcą!
Źródło hipotekaplus.pl

26

0   0

WIBOR


¶rednia stopa procentowa, po jakiej najwiêksze banki w Polsce s± sk³onne innym bankom udzieliæ po¿yczki w z³otych na ustalony okres; jest podstaw± do okre¶lenia oprocentowania kredytów w z³otych
Źródło inwest.pl

27

0   0

WIBOR


Stawka dla terminów 1M, 3M, 6M i 12M z rynku międzybankowego, czyli średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w Polsce są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w złotych na ustalo [..]
Źródło welcomefinance.pl

28

0   0

WIBOR


stopa procentowa obowiązująca na warszawskim rynku międzybankowym (Warsaw Interbank Offered Rate) – wskazuje, ile banki muszą płacić innym bankom za pożyczenie od nich pieniędzy. Często wsk [..]
Źródło wolnaprzedsiebiorczosc.pl

29

0   0

WIBOR


(ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – stawka procentowa, na podstawie której banki pożyczają środki innym bankom na rynku międzybankowym.
Źródło trading-academy.pl

30

0   0

WIBOR


średnie oprocentowanie, po jakim banki działające w Polsce gotowe są udzielić pożyczek innym bankom; baza dla oprocentowania wielu kredytów.
Źródło inteligo.pl

31

0   0

WIBOR


WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) – referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Stopa ta jest wyznaczana jako średnia arytmetyczna oprocentowania podawane [..]
Źródło edufinanse.pl

32

0   0

WIBOR


stopa procentowa, według której największe banki w Polsce są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w złotych na ustalony okres (na przykład na 3 miesiące – WIBOR 3M, na 6 miesięcy – [..]
Źródło ekolan.pl

33

0   0

WIBOR


( Warsaw Interbank Offered Rate) Wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Funkcjonuje od 1991 roku. Od 1993 ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00, na fixi [..]
Źródło asist.pl

34

0   0

WIBOR


Warszawska średnia stopa procentowa oferowana dla pożyczek na polskim, międzybankowym rynku pieniężnym. WIBOR jest stosowany jako baza stopy procentowej w przypadku umów leasingu ze zmienną sto [..]
Źródło bpsleasing.pl

35

0   0

WIBOR


(Warsaw Interbank Offered Rate) – referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych p [..]
Źródło ipm-kredyty.pl

36

0   0

WIBOR


WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania p [..]
Źródło pl.wikipedia.org

37

0   1

WIBOR


Stopa procentowa Warszawskiego Rynku Międzybankowego dla lokat udzielanych przez banki w złotych dla danego okresu, ustalana jako średnia z kwotowań banków i publikowana przez serwis Reuters na s [..]
Źródło bgzoptima.pl


Dodaj znaczenie słowa WIBOR
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< Weksel w³asny WYDATKI PUBLICZNE >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie