onlinekredyt.pl

Pozytywne oceny otrzymane2
Negatywne oceny otrzymane1
Karma:2 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (83)

1

1   0

restrukturyzacja


Zmiana w procesie produkcyjnym mająca na celu poprawę efektywności.
Źródło onlinekredyt.pl

2

1   0

wig


Warszawski Indeks Giełdowy jeden z indeksów WGPW. Obejmuje akcje spółek notowanych na rynku podstawowym.
Źródło onlinekredyt.pl

3

0   0

abolicaja podatkowa


To wstrzymanie kar za nieopłacenie podatku. Podmiot gospodarczy, uchylający się od podatku uniknie kary, gdy w określonym czasie ujawni ten fakt.
Źródło onlinekredyt.pl

4

0   1

aneks


Jest to sporządzony w formie pisemnej dokument, który wprowadza zmiany w umowie kredytu.
Źródło onlinekredyt.pl

5

0   0

a vista


1. To depozyty bankowe bez określonego terminu, w każdym czasie bez utraty odsetek mogą być wypłacone. 2. To rachunki oszczędnościowe, niewymagające wpłat w równych odstępach czasu.
Źródło onlinekredyt.pl

6

0   0

afiliant


Dom maklerski korzystający z pośrednictwa członka giełdy (bo sam nim nie jest!) przy składaniu swoich zleceń.
Źródło onlinekredyt.pl

7

0   0

akcyza


To pośredni podatek, który obciąża producentów i importerów wyrobów akcyzowych. Inaczej mówiąc to podatek od obrotu towarami konsumpcyjnymi.
Źródło onlinekredyt.pl

8

0   0

akredytywa


To forma rozliczeń dokonania zapłaty na rzecz wierzyciela. Składana na wniosek dłużnika, polegająca na wyodrębnieniu przez bank określonej kwoty z jego środków.
Źródło onlinekredyt.pl

9

0   0

analiza finansowa


To analiza również i szacowanie sytuacji podmiotu gospodarczego w wielu zakresach, takich jak: rentowności, efektywności, płynności, zadłużenia, sytuacji majątkowej, etc.
Źródło onlinekredyt.pl

10

0   0

analiza portfelowa


Analiza pokazuje sposób doboru spółek do portfela inwestycyjnego, czyli do współpracy. Główne dziedziny analizy to ich rentowność, wysokość ryzyka, możliwości finansowe.
Źródło onlinekredyt.pl


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 83