Definicja aneks
Co znaczy aneks? Tutaj znajdziesz 33 definicję słowa aneks. Możesz również dodać swoją deninicję słowa aneks

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


(1.1) dodatek do publikacji | (1.2) przylegające do pomieszczenia lub wydzielone z niego mniejsze pomieszczenie | (1.3) część budynku przylegająca do głównej jego części | (1.1-3) {{odmiana-rzeczo [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

aneks


Dokument sporządzony w formie pisemnej, wprowadzający zmiany w umowie kredytu. Masz pytania? Nie bój się zapytać! Skontaktuj się z naszym doradcą!
Źródło hipotekaplus.pl (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

aneks


dokument wymagany w przypadku zmiany warunków umowy, w tym również kredytowej. Podpisanie aneksu jest konieczne na przykład przy przewalutowaniu kredytu, zmiany harmonogramu płatności, czy też wyłącze [..]
Źródło ekolan.pl

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

aneks


Aneks – emigracyjny kwartalnik polityczny, wydawany najpierw w Szwecji (przez Polskie Koło Naukowe przy Uniwersytecie w Uppsali) a następnie w Londynie, w latach 1973–1990, przez środowisko emigracji [..]
Źródło pl.wikipedia.org

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


aneks, aneksach, aneksami, aneksem, aneksie, aneksom, aneksowi, aneksów, aneksu, aneksy
Źródło synonimiczny.pl

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


Pisemna zmiana wprowadzona do umowy kredytowej.
Źródło natemat.com.pl

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


dodatek, załącznik uzupełniający tekst główny
Źródło bg.am.szczecin.pl (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


Pisemna modyfikacja ustaleń w zawartej umowie.
Źródło stoplichwie.pl (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


dodatek, załącznik uzupełniający tekst główny
Źródło bib.awf.gda.pl

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


Uzupełnienie lub zmiana zapisów w umowie. Opłatą za aneks obciążany jest najczęściej klient. Aneksem zmienia się między innymi zapisy dotyczące opłat, przewalutowania, okres spłaty kredytu. [..]
Źródło finanse.wgnkredyty.pl

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


Jest to dokument w formie pisemnej zmieniający warunki wcześniej zawartej umowy. Jest podpisywany np. w przypadku zmiany wysokości czynszu za najem powierzchni.
Źródło officebook.pl

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


pisemna zmiana warunków umowy zawartej między bankiem a klientem. Zazwyczaj zawierany jest za porozumieniem stron. Może dotyczyć zmiany: marży, okresu kredytowania, waluty itp. Opłaty za aneks mogą si [..]
Źródło solemofinanse.pl

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


dokument zmieniający warunki zapisane w umowie zawartej w formie pisemnej. Podpisywany jest w przypadku np. zmiany waluty kredytu
Źródło nieruchomosci.com.pl

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


(łac. annexus – przyłączony) 1. dodatek będący uzupełnieniem tekstu książki lub pisma – np. podania 2. uzupełniający pewną całość element architektoniczny; przybudówka
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


Uzupełnienie ostatniej woli spadkodawcy, nazywane także testamentem uzupełniającym.
Źródło polskiadwokat.org

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


dokument wprowadzający zmiany do warunków obecnej umowy kredytowej dokonywany w formie pisemnej. Aneks podpisywany jest w sytuacjach, gdy Kredytobiorca np. zmienia przedmiot zabezpieczenia – nieruchom [..]
Źródło finansowaprzystan.pl

17

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


Aneks (do umowy kredytowej) to uzupełnienie umowy o zapisy, które zmieniają bądź uzupełniają pierwotne treści dokumentu. Zmiany mogą na przykład dotyczyć wydłużenia okresu kredytowania, podniesienia l [..]
Źródło nbpniewyklucza.pl

18

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


korekta, uzupełnienie, np. aneks do umowy o kredyt
Źródło derbis.pl

19

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


zmiana warunków umowy kredytu dokonywana w formie pisemnej. Aneks podpisywany jest w przypadkach, gdy Kredytobiorca np. zmienia walutę kredytu, dokonuje wcześniejszej spłaty, itp.
Źródło pkobp.pl

20

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


Aneks do umowy kredytowej to dokument zmieniaj±cy warunki kredytowania. Czego mo¿e dotyczyæ aneks? Gama czynno¶ci, które mog± wymagaæ sporz±dzenia aneksu do umowy kredytowej, jest szeroka. Mo¿e to byæ [..]
Źródło comperia.pl

21

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


korekta, uzupełnienie, np. aneks do umowy o kredyt
Źródło bssierpc.pl (offline)

22

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


korekta, uzupe³nienie, np. aneks do umowy o kredyt
Źródło bssokoly.pl

23

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


Jest to sporządzony w formie pisemnej dokument, który wprowadza zmiany w umowie kredytu.
Źródło onlinekredyt.pl (offline)

24

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


dokonywana na piśmie przez obie strony zmiana warunków umowy kredytowej.
Źródło amfinance.pl

25

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


zmiana warunków umowy w formie pisemnej; Arbiter bankowy
Źródło kmr.pl

26

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


pisemny zapis zmian warunków umowy. Aneks jest podpisywany w przypadku, gdy kredytobiorca zmienia walutê kredytu, dokonuje wcze¶niejszej sp³aty kredytu, zmienia okres kredytowania itp.
Źródło inwest.pl (offline)

27

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


Zmiana warunków umowy dokonana w formie pisemnej. Aneks podpisywany jest w przypadkach, gdy Kredytobiorca np. zmienia walutę kredytu, dokonuje wcześniejszej spłaty itp.
Źródło welcomefinance.pl

28

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


Pisemna modyfikacja ustaleń zawartej wcześniej umowy. Zobacz także Czym jest Smart Contract?
Źródło finanse.egospodarka.pl

29

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


 -  dodatek, załącznik do wcześniej zawartej umowy. Aneksem jest np. dokument potwierdzający przesunięcie terminu spłaty pożyczki.
Źródło credy.pl (offline)

30

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


(³c. annexus ‘po³±czenie’) dodatek, uzupe³nienie, za³±cznik, który stanowi integraln± czê¶æ dzie³a lub pisma.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

31

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


1. «dodatek uzupełniający lub ilustrujący zasadniczy tekst publikacji»
Źródło sjp.pwn.pl

32

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aneks


Aneks – czasopismo Wydawnictwo Aneks – wydawnictwo książkowe założone 1975 w Londynie Zespół Filmowy Aneks Aneks do umowy – dokument będący załącznikiem zawartej umowy
Źródło pl.wikipedia.org

33

0 Thumbs up   2 Thumbs down

aneks


 - zmiana warunków umowy dokonana w formie pisemnej. Aneks podpisywany jest w przypadkach, gdy Kredytobiorca np. zmienia walutę kredytu, dokonuje wcześniejszej spłaty itp.
Źródło ehipoteka.pl

<< anegdota aneksja >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie