muratordom.pl

Website:https://muratordom.pl/
Pozytywne oceny otrzymane23
Negatywne oceny otrzymane25
Karma:-3 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (186)

1

9   13

konserwacja


Z łacińskiego conservare zachować, utrzymać bez uszkodzenia. Polega na regeneracji zużytych części obiektu przez wzmocnienie, naprawę i uzupełnienie, w sposób nie rzutujący na jego wygląd....
Źródło muratordom.pl

2

5   5

adaptacja


Przystosowanie obiektu budowlanego do pełnienia odmiennej funkcji od tej, dla której został zaprojektowany i zbudowany lub do eksploatacji w nowych warunkach (wynikających np. ze zmiany przepisów).
Źródło muratordom.pl

3

1   1

aeracja


1) Zorganizowana wymiana powietrza, zachodząca w sposób naturalny (wentylacja naturalna) wskutek działania wiatru oraz ciśnienia grawitacyjnego, przy ewentualnym wykorzystaniu odpowiednio...
Źródło muratordom.pl

4

1   0

elewacja


Widok zewnętrznej powierzchni ściany budynku wraz ze wszystkimi występującymi na niej elementami (np. okna, drzwi) oraz detalami architektonicznymi. Wygląd elewacji zależy od materiału z jakiego...
Źródło muratordom.pl

5

1   0

okap


1) Dolna krawędź połaci dachowej wystająca poza ściany budynku. 2) Wyciąg, rodzaj daszka do chwytania spalin, gazów lub wyziewów i odprowadzania przez przewód poza pomieszczenie.
Źródło muratordom.pl

6

1   0

pustak


Wyrób budowlany o różnych kształtach i wymiarach, z otworami w postaci kanałów lub komór, wykonany z gliny lub innych materiałów, używany głównie do murowania przegród budowlanych.
Źródło muratordom.pl

7

1   0

rekonstrukcja


Budowa polegająca na odtworzeniu zniszczonego obiektu budowlanego, w miejscu jego dotychczasowej lokalizacji. Rekonstrukcja może obejmować odtworzenie brakujących fragmentów budowli w ich pierwotnym...
Źródło muratordom.pl

8

1   1

uzbrojenie terenu


Ogół instalacji podziemnych i nadziemnych, doprowadzonych do działki budowlanej, obejmujący sieć wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną, centralnego ogrzewania, telefoniczną, itp.
Źródło muratordom.pl

9

1   0

zabudowa jednorodzinna


Budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków w układzie bliźniaczym, szeregowym, atrialnym lub wolno stojącym, a także budynek mieszkalny zawierający nie więcej niż 4 mieszkania lub...
Źródło muratordom.pl

10

1   0

żaluzja


Urządzenie ruchome, złożone zazwyczaj z poziomych elementów listwowych, służące jako ochrona okna przed promieniami słonecznymi lub jako przesłona wnętrza pomieszczenia.
Źródło muratordom.pl


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 186