muratordom.pl

Website:https://muratordom.pl/
Pozytywne oceny otrzymane24
Negatywne oceny otrzymane26
Karma:-1 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (186)

1

9 Thumbs up   14 Thumbs down

konserwacja


Z łacińskiego conservare zachować, utrzymać bez uszkodzenia. Polega na regeneracji zużytych części obiektu przez wzmocnienie, naprawę i uzupełnienie, w sposób nie rzutujący na jego wygląd....
Źródło muratordom.pl (offline)

2

5 Thumbs up   5 Thumbs down

adaptacja


Przystosowanie obiektu budowlanego do pełnienia odmiennej funkcji od tej, dla której został zaprojektowany i zbudowany lub do eksploatacji w nowych warunkach (wynikających np. ze zmiany przepisów).
Źródło muratordom.pl (offline)

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

aeracja


1) Zorganizowana wymiana powietrza, zachodząca w sposób naturalny (wentylacja naturalna) wskutek działania wiatru oraz ciśnienia grawitacyjnego, przy ewentualnym wykorzystaniu odpowiednio...
Źródło muratordom.pl (offline)

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

armatura


Ogólne określenie zaworów czerpalnych, baterii, zaworów i kurków odcinających, regulacyjnych, bezpieczeństwa, itp., a także wyposażenie rurociągów w różnego typu instalacjach sanitarnych i...
Źródło muratordom.pl (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

elewacja


Widok zewnętrznej powierzchni ściany budynku wraz ze wszystkimi występującymi na niej elementami (np. okna, drzwi) oraz detalami architektonicznymi. Wygląd elewacji zależy od materiału z jakiego...
Źródło muratordom.pl (offline)

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

okap


1) Dolna krawędź połaci dachowej wystająca poza ściany budynku. 2) Wyciąg, rodzaj daszka do chwytania spalin, gazów lub wyziewów i odprowadzania przez przewód poza pomieszczenie.
Źródło muratordom.pl (offline)

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

pustak


Wyrób budowlany o różnych kształtach i wymiarach, z otworami w postaci kanałów lub komór, wykonany z gliny lub innych materiałów, używany głównie do murowania przegród budowlanych.
Źródło muratordom.pl (offline)

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

rekonstrukcja


Budowa polegająca na odtworzeniu zniszczonego obiektu budowlanego, w miejscu jego dotychczasowej lokalizacji. Rekonstrukcja może obejmować odtworzenie brakujących fragmentów budowli w ich pierwotnym...
Źródło muratordom.pl (offline)

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

uzbrojenie terenu


Ogół instalacji podziemnych i nadziemnych, doprowadzonych do działki budowlanej, obejmujący sieć wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną, centralnego ogrzewania, telefoniczną, itp.
Źródło muratordom.pl (offline)

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

zabudowa jednorodzinna


Budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków w układzie bliźniaczym, szeregowym, atrialnym lub wolno stojącym, a także budynek mieszkalny zawierający nie więcej niż 4 mieszkania lub...
Źródło muratordom.pl (offline)


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 186