Definicja elewacja
Co znaczy elewacja? Tutaj znajdziesz 24 definicję słowa elewacja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa elewacja

1

1   0

elewacja


Widok zewnętrznej powierzchni ściany budynku wraz ze wszystkimi występującymi na niej elementami (np. okna, drzwi) oraz detalami architektonicznymi. Wygląd elewacji zależy od materiału z jakiego...
Źródło muratordom.pl

2

1   0

elewacja


1) Inaczej LICO BUDYNKU, jedna z zewnętrznych ścian budynku wraz ze wszystkimi występującymi na niej elementami. Nazwy poszczególnych elewacji określa się według położenia względem stron świata lub ot [..]
Źródło e-dach.pl

3

1   0

elewacja


1) Inaczej LICO BUDYNKU, jedna z zewnętrznych ścian budynku wraz ze wszystkimi występującymi na niej elementami. Nazwy poszczególnych elewacji określa się według położenia względem stron świata lub ot [..]
Źródło e-okna.pl

4

1   1

elewacja


(1.1) zewnętrzna powierzchnia ściany budynku z wszystkimi znajdującymi się na niej elementami; | (1.2) kąt zawarty między horyzontem a prostą skierowaną do ciała niebieskiego | (1.1) | (1.2) wy [..]
Źródło pl.wiktionary.org

5

0   0

elewacja


Zewnętrzna ściana budynku. Elewacje określa się według stron świata lub otoczenia, np. północna, frontowa, boczna, ogrodowa. W projekcie architektonicznym rysunki elewacji potrzebne są do przedstawien [..]
Źródło przestrzen.eu

6

0   0

elewacja


lico budynku, jedna z zewnętrznych jego ścian wraz ze wszystkimi występującymi na niej elementami.
Źródło historiasztuki.com.pl

7

0   0

elewacja


lico budynku, jedna z zewnętrznych jego ścian wraz ze wszystkimi występującymi na niej elementami.  Uzupełnienie definicji: elewacje określa się według stron świata lub otoczenia (frontowa, boczna, ty [..]
Źródło dolana.pl

8

0   0

elewacja


lico budynku, jedna z zewnêtrznych jego ¶cian wraz ze wszystkimi wystêpuj±cymi na niej elementami. Uzupe³nienie definicji: elewacje okre¶la siê wed³ug stron ¶wiata lub otoczenia (frontowa, boczna, tyl [..]
Źródło historiasztuki.uni.wroc.pl

9

0   0

elewacja


zewnętrzne ściany budynku wraz z występującymi na nich elementami architektonicznymi i wystrojem.
Źródło nekla.eu

10

0   0

elewacja


Elewacja - stanowi± zewnêtrzne ¶ciany budynku, definiuj±ce jego odbiór wizualny. Elewacje mog± byæ wykoñczone tynkiem (np. cienkowarstwowym), materia³ami ceramicznymi, kamieniem naturalnym, sidingiem [..]
Źródło nndom.pl

11

0   0

elewacja


widok jednej z zewnêtrznych ¶cian budynku wraz ze wszystkimi wystêpuj±cymi na niej elementami, lico budynku.
Źródło ruinyizamki.pl

12

0   0

elewacja


lico budynku, jedna z zewnętrznych jego ścian wraz ze wszystkimi występującymi na niej elementami. Elewacje określa się według stron świata lub otoczenia (frontowa, boczna, tylna, ogrodowa). Elewacja [..]
Źródło nieruchomosci.com.pl

13

0   0

elewacja


elewacja, elewacjach, elewacjami, elewacją, elewacje, elewację, elewacji, elewacjo, elewacjom, elewacyj
Źródło synonimiczny.pl

14

0   0

elewacja


1) Inaczej, jedna z zewnętrznych ścian budynku wraz ze wszystkimi występującymi na niej elementami. Nazwy poszczególnych elewacji określa się według położenia względem stron świata lub otoczenia (połu [..]
Źródło instalacjebudowlane.pl

15

0   0

elewacja


Jest to zewnętrzna część budynku razem ze wszystkimi elementami, które się na niej znajdują. Mianem elewacji frontowej (fasady) określa się tą część elewacji na której znajduje się główne wejście do budynku. Każdy projekt architektoniczny posiada rzuty elewacji, które przedstawiają wielkość i położenie otworów (drzwi, okna) i detali. [..]
Źródło novio.pl

16

0   0

elewacja


mianem tym określana jest jedna z zewnętrznych ścian budynku łącznie ze wszystkimi elementami, które na niej występują. Poszczególne elewacje określa się na podstawie ich położenia względem otoczenia i stron świata np. zachodnia, północna, frontowa, ogrodowa, boczna itp..
Źródło decostyr.pl

17

0   0

elewacja


zewnętrznych część ściany budynku wraz ze wszystkimi występującymi na niej elementami. Elewacja określa się wg położenia względem stron świata lub otoczenia (frontowa, tylna, boczna, ogrodowa). [..]
Źródło plazdom.pl

18

0   0

elewacja


zewnêtrzna powierzchnia ¶ciany budynku z wszystkimi znajduj±cymi siê na niej elementami, lico budynku. Elewacje, w zale¿no¶ci od po³o¿enia okre¶la siê zgodnie z po³o¿eniem do np. ulicy: frontowa, tyln [..]
Źródło projekty.domow.pl

19

0   0

elewacja


zewnętrzna ściana budynku, zawierająca wszystkie elementy występujące na niej
Źródło edekarz.pl

20

0   0

elewacja


zewnętrzna powierzchnia ścian budynku z wszystkimi znajdującymi się na niej elementami, zarówno funkcjonalnymi jak i zdobniczymi. W zależności od położenia, wyróżnia się elewację frontową, tylną, ogro [..]
Źródło archipelag.pl

21

0   0

elewacja


lico budynku, jedna z zewnętrznych jego ścian wraz ze wszystkimi występującymi na niej elementami. Elewacja określa się wg położenia względem stron świata lub otoczenia (frontowa, tylna, boczna, ogrod [..]
Źródło templariusze.org

22

0   0

elewacja


1) Inaczej LICO BUDYNKU, jedna z zewnętrznych ścian budynku wraz ze wszystkimi występującymi na niej elementami. Nazwy poszczególnych elewacji określa się według położenia względem stron świata lub ot [..]
Źródło e-sciany.pl

23

0   0

elewacja


(³c. elevatio ‘podniesienie’ od elevare ‘podnie¶æ, z³agodziæ’) 1. arch. zewnêtrzna widoczna czê¶æ budynku wraz z elementami dekoracyjnymi. 2. geol. wyniesienie tektoniczne fragmentu jednostki geologic [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

24

0   0

elewacja


Elewacja – zewnętrzna powierzchnia ściany budynku ze wszystkimi znajdującymi się na niej elementami, lico budynku. Elewacje, w zależności od położenia określa się: zgodnie z położeniem np. względem [..]
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa elewacja
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< elew elewator >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie