Definicja konserwacja
Co znaczy konserwacja? Tutaj znajdziesz 7 definicję słowa konserwacja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa konserwacja

1

21   11

konserwacja


Działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz udokumentowanie tych działań.
Źródło rpo.slaskie.pl

2

9   13

konserwacja


Z łacińskiego conservare zachować, utrzymać bez uszkodzenia. Polega na regeneracji zużytych części obiektu przez wzmocnienie, naprawę i uzupełnienie, w sposób nie rzutujący na jego wygląd....
Źródło muratordom.pl

3

8   12

konserwacja


wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku; 
Źródło pinb.chojnice.pl

4

4   10

konserwacja


konserwacja, konserwacjach, konserwacjami, konserwacją, konserwacje, konserwację, konserwacji, konserwacjo, konserwacjom, konserwacyj
Źródło synonimiczny.pl

5

5   11

konserwacja


czynności, których celem jest utrzymanie zdolności użytkowej przedmiotów. W odniesieniu do zegarów i zegarków konserwacja polega głównie na okresowym czyszczeniu i smarowaniu zegarów i zegarków świeży [..]
Źródło kmziz.pl

6

4   12

konserwacja


(maintenance) Patrz: pielêgnacja.
Źródło ipipan.waw.pl

7

2   12

konserwacja


(³c. conservatio od ³c. conservare ‘przechowywaæ, zachowywaæ bez uszkodzenia’) ochrona, zabezpieczanie czego¶ przed zniszczeniem; zapobieganie dzia³aniu czynników niszcz±cych, powoduj±cych psucie siê [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

Dodaj znaczenie słowa konserwacja
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< konserwa konserwant >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie