Definicja transza
Co znaczy transza? Tutaj znajdziesz 25 definicję słowa transza. Możesz również dodać swoją deninicję słowa transza

1

1   0

transza


wydzielona czê¶æ ogólnej kwoty
Źródło money.pl

2

1   0

transza


Wydzielona część ogólnej kwoty. Pojęcie transzy stosowane jest przede wszystkim w kredytach (szczególnie mieszkaniowych) i oznacza wypłacanie udzielonej kwoty w dwóch lub wielu częściach. Wypłata kredytu mieszkaniowego w transzach jest przydatne w przypadku nabywania nieruchomości, która wymaga wykończenia lub remontu.
Źródło stoplichwie.pl

3

0   0

transza


Część kredytu, która na podstawie umowy kredytu udostępniana jest dłużnikowi w danym okresie.
Źródło finansowysupermarket.pl

4

0   0

transza


W terminologii finansowej i bankowej transza oznacza najczęściej część kredytu wypłacanego przez bank na rzecz klienta. W przypadku, gdy kredytobiorca zaciąga kredyt na budowę domu lub zakup m [..]
Źródło moneyman.pl

5

0   0

transza


(ang. tranche) - wydzielona czê¶æ ogólnej kwoty. Wyp³aty w transzach dokonywane s± np. wtedy, gdy kwota przyznanego kredytu jest wysoka (zazwyczaj przy kredytach inwestycyjnych lub kredytach kon [..]
Źródło biznes-informator24.pl

6

0   0

transza


 – część kwoty Kredytu uruchamiana zgodnie z Umową oraz na podstawie wniosku Kredytobiorcy o uruchomienie transzy Kredytu. Należy pamiętać, że nic nie dzieje się samoczynnie z automatu.
Źródło finansowaprzystan.pl

7

0   0

transza


Transza to inaczej rata, część.
Źródło nbpniewyklucza.pl

8

0   0

transza


Z ang. Traunch albo Tranche. Jednorazowy przepływ pieniędzy, który stanowi część większej kwoty. Szukasz kapitału?
Źródło certuscapital.pl

9

0   0

transza


część np. zaciąganego kredytu wynikająca z rozłożenia wypłaty w czasie
Źródło derbis.pl

10

0   0

transza


część kwoty kredytu wypłacana zgodnie z umową i ustalonym harmonogramem.
Źródło pkobp.pl

11

0   0

transza


Transza to cze¶æ kwoty kredytu udzielonego przez bank. Ca³a kwota kredytu mo¿e byæ wyp³acana jednorazowo, lub kredyt mo¿e byæ wyp³acany w³a¶nie w transzach. Wszystko zale¿y od przeznaczeni [..]
Źródło comperia.pl

12

0   0

transza


czê¶æ np. zaci±ganego kredytu wynikaj±ca z roz³o¿enia wyp³aty w czasie
Źródło bssokoly.pl

13

0   0

transza


Wypłata części kredytu. W przypadku kredytów budowlano-hipotecznych wypłaty kolejnych transz kredytu uzależnione są od postępu prac na budowie.
Źródło onlinekredyt.pl

14

0   0

transza


Część większej całości; uzgodniona rata pożyczki lub kredytu, która może byę wykorzystana, jeśli wymaga tego sytuacja lub umowa kredytowa. Wypłaty w transzach dokonywane są np. wtedy, gdy [..]
Źródło topfinance.pl

15

0   0

transza


rata kredytu (po¿yczki) udostêpniana kredytobiorcy (po¿yczkobiorcy) przez bank, stosownie do postanowieñ zawartej umowy kredytowej; mo¿liwo¶æ ratalnego korzystania przez dany kraj z funduszów [..]
Źródło broker-serwis.pl

16

0   0

transza


zostaje wypłacana w sytuacji, kiedy kredyt zostaje przeznaczony na budowę nieruchomości lub zakup od dewelopera z rynku pierwotnego, gdzie inwestycja nie została jeszcze zakończona.
Źródło twoidoradcy.eu

17

0   0

transza


 - część kwoty kredytu wypłacana zgodnie z umową i ustalonym harmonogramem.
Źródło ehipoteka.pl

18

0   0

transza


czê¶æ kwoty kredytu stawiana do dyspozycji Kredytobiorcy w wysoko¶ci i terminach okre¶lonych w umowie kredytu; Ubezpieczenie kredytu
Źródło kmr.pl

19

0   0

transza


Cześć przyznanego kredytu wypłacana najczęściej przy realizacji budowy lub remontu domu jednorodzinnego oraz podczas zakupu lokalu na rynku pierwotnym. Podział kredytu na transze określają potrzeby kredytobiorcy oraz regulacje banku. Transze podlegają rozliczeniu przed uruchomieniem kolejnej w celu wykazanie postępu prac budowlanych.
Źródło jpfinance.pl

20

0   0

transza


Wypłata części kredytu. W przypadku kredytów budowlano-hipotecznych wypłaty kolejnych transz kredytu uzależnione są od postępu prac na budowie. Masz pytania? Nie bój się zapytać! Skontaktuj się z naszym doradcą!
Źródło hipotekaplus.pl

21

0   0

transza


Część kwoty kredytu wypłacana zgodnie z umową i ustalonym harmonogramem.
Źródło welcomefinance.pl

22

0   0

transza


czê¶æ np. zaci±ganego kredytu wynikaj±ca z roz³o¿enia wyp³aty w czasie
Źródło bsteresin.pl

23

0   0

transza


(fr. tranche) 1. czê¶æ pewnej wiêkszej ca³o¶ci, np. towarów, grupy przedsiêbiorstw itp. 2. ekon. rata kredytu, po¿yczki, puszczona w obieg.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

24

0   1

transza


wypłata części udzielonego kredytu. Kredyt w transzach dotyczy zakupu na rynku pierwotnym, inwestycji jeszcze nie ukończonej, budowy domu oraz remontu domu lub mieszkania. Transze wypłacane są n [..]
Źródło solemofinanse.pl

25

0   1

transza


transza, transz, transzach, transzami, transzą, transze, transzę, transzo, transzom, transzy
Źródło synonimiczny.pl

Dodaj znaczenie słowa transza
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< transurany transzeja >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie