Definicja tranzyt
Co znaczy tranzyt? Tutaj znajdziesz 11 definicję słowa tranzyt. Możesz również dodać swoją deninicję słowa tranzyt

1

4   1

tranzyt


pozwala na przemieszczanie z jednego do drugiego miejsca znajdującego się na polskim obszarze celnym towarów krajowych i zagranicznych. Procedura tranzytu zostaje zakończona, gdy towary i odpowied [..]
Źródło terramar.pl

2

2   0

tranzyt


 Punkt przesiadkowy na trasie przelotu. Pasażer może pozostać w strefie tranzytowej nie dłużej niż 24 h od momentu przybycia na dane lotnisko.
Źródło szczecinairport.blog.pl

3

1   0

tranzyt


przejazd przez inne państwo w drodze do kraju docelowego.
Źródło fostertravel.pl

4

1   0

tranzyt


Tranzyt ma w astronomii dwa znaczenia: przejście jednego ciała niebieskiego przez tarczę drugiego ciała niebieskiego, obserwowane wówczas, gdy oba ciała i obserwator znajdą się na jednej linii [..]
Źródło pl.wikipedia.org

5

0   0

tranzyt


tranzyt, tranzycie, tranzytach, tranzytami, tranzytem, tranzytom, tranzytowi, tranzytów, tranzytu, tranzyty
Źródło synonimiczny.pl

6

0   0

tranzyt


Punkt przesiadkowy na trasie przelotu. Pasażer może pozostać w strefie tranzytowej nie dłużej niż 24 h od momentu przybycia na dane lotnisko.
Źródło aero.pl

7

0   0

tranzyt


Tranzyt – w transporcie przewóz ludzi lub towarów przez terytorium jakiegoś państwa (z jednego obcego kraju do drugiego). Tranzyt dzielimy na: tranzyt bezpośredni – ma miejsce wtedy, gdy ład [..]
Źródło pl.wikipedia.org

8

0   0

tranzyt


tranzyt (astronomia) tranzyt (transport)
Źródło pl.wikipedia.org

9

0   1

tranzyt


us³uga polegaj¹ca na umo¿liwieniu innym krajom przewozu osób lub ³adunków przez swoje terytorium.
Źródło empi2.pl

10

0   1

tranzyt


Przewóz ludzi lub towarów przez terytorium jakiegoś państwa.
Źródło oslogistics.pl

11

0   1

tranzyt


(niem. Transit z w³. transito) przejazd lub przewóz osób, ³adunków z jednego pañstwa do innego przez terytorium trzeciego pañstwa, odbywaj±cy siê bez d³u¿szych postojów i prze³adunku towarów w punktach po¶rednich; tranzytowy dotycz±cy tranzytu.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

Dodaj znaczenie słowa tranzyt
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< tranzystor tranzytywny >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie