Definicja akwizycja
Co znaczy akwizycja? Tutaj znajdziesz 17 definicję słowa akwizycja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa akwizycja

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akwizycja


działania dążące do zawierania umów. Koszty akwizycji związane są ściśle z działaniami podjętymi przez towarzystwo ubezpieczeń w celu pozyskania klienta (np. pokrycie kosztów badań lekarskich jakie nowy klient przed podpisaniem polisy musiałby przejść).
Źródło ubezpieczenia.pc.pl

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akwizycja


(łac. acquisitio – nabywanie, zysk) zbieranie zamówień i zawieranie umów handlowych w imieniu zleceniodawcy, najczęściej przez bezpośredni kontakt z klientem
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akwizycja


akwizycja, akwizycjach, akwizycjami, akwizycją, akwizycje, akwizycję, akwizycji, akwizycjo, akwizycjom, akwizycyj
Źródło synonimiczny.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akwizycja


Czynność wykonywana przez pośrednika ubezpieczeniowego (agenta) w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń lub zakładów ubezpieczeń.
Źródło b-i-k.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akwizycja


Czynność wykonywana przez pośrednika ubezpieczeniowego (agenta) w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń lub zakładów ubezpieczeń.
Źródło tuw-cuprum.pl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akwizycja


ogó³ czynno¶ci zmierzaj±cych do zawarcia umowy ubezpieczenia wykonywanych przez pracownika zak³adu ubezpieczeñ lub po¶rednika ubezpieczeniowego (agenta) w imieniu i na rzecz zak³adu ubezpieczeñ lub zak³adów ubezpieczeñ.
Źródło kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akwizycja


(personal selling) Zbieranie ofert lub zawieranie umów ubezpieczenia przez upoważnionych przedstawicieli (akwizytorów) ubezpieczyciela.Akwizytorzy otrzymują za wykonane czynności wynagrodzenie prowizy [..]
Źródło asist.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akwizycja


Czynność wykonywana przez pośrednika ubezpieczeniowego (agenta) w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń lub zakładów ubezpieczeń.
Źródło zub.com.pl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akwizycja


Czynność wykonywana przez pośrednika ubezpieczeniowego (agenta) w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń lub zakładów ubezpieczeń.
Źródło empe-broker.pl

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akwizycja


Akwizycja, koszty akwizycji – działania dążące do zawierania umów. Koszty akwizycji związane są ściśle z działaniami podjętymi przez towarzystwo ubezpieczeń w celu pozyskania klienta (np. pokrycie kos [..]
Źródło ubezpieczenia-lublin.com.pl

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akwizycja


czynność wykonywana przez pośrednika ubezpieczeniowego (agenta) w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń lub zakładów ubezpieczeń.
Źródło po-szkodzie.pl

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akwizycja


Akwizycja – pozyskiwanie ubezpieczeń – grupowych lub indywidualnych oraz całokształt działalności organizacyjnych, mających na celu nakłonienie określonych osób do zawarcia umowy ubezpieczenia. [..]
Źródło leonisdirect.pl

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akwizycja


ogół czynności zmierzających do zawarcia umowy ubezpieczenia wykonywanych przez pracownika zakładu ubezpieczeń lub pośrednika ubezpieczeniowego (agenta) w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń lub zakładów ubezpieczeń. Assistance
Źródło tsp-ubezpieczenia.pl

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akwizycja


Proces mający na celu przeniesienie prawa własności do akcji lub udziałów (zorganizowanej części) spółki w posiadanie inwestora.
Źródło pmrconsulting.com

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akwizycja


(³c. acquisitio od acquirere, acquisitum ‘zjednaæ sobie’) ekon. zjednywanie sobie kogo¶ w celu uzyskania zamówienia na dany towar lub us³ugê; tak¿e w celu bezpo¶redniego zbycia towaru klientowi. [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akwizycja


1. «zbieranie zamówień na towary lub usługi jakiejś firmy»
Źródło sjp.pwn.pl

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akwizycja


Akwizycja (z łac. acquisitio – nabywanie) – nabycie, nabytek. W marketingu to: zjednywanie, pozyskiwanie klientów, zbieranie zamówień, zawieranie umów dotyczących dostawy produktów lub wykonanie usłu [..]
Źródło pl.wikipedia.org

<< akwilon akwizytor >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie