Definicja asekuracja
Co znaczy asekuracja? Tutaj znajdziesz 28 definicję słowa asekuracja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa asekuracja

1

1   0

asekuracja


).
Źródło sktj.pl

2

0   0

asekuracja


Ubezpieczenie przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych
Źródło atea.pl

3

0   0

asekuracja


Asekuracja - zabezpieczenie przed nieszczęśliwym wypadkiem podczas wykonywania ćwiczeń ruchowych. Wyróżnia się asekurację bierną, kiedy asekurujący nie ma bezpośredniego kontaktu z ćwiczą [..]
Źródło biomedical.pl

4

0   0

asekuracja


Asekuracja - zabezpieczenie przed nieszczęśliwym wypadkiem podczas wykonywania ćwiczeń ruchowych. Wyróżnia się asekurację bierną, kiedy asekurujący nie ma bezpośredniego kontaktu z ćwiczącym, asekurację czynną, kiedy on podtrzymuje asekurowanego. Prawidłowa asekuracja przyspiesza proces usprawniania przez zwiększenie poczucia bezpi [..]
Źródło e-zdrowie.info

5

0   0

asekuracja


gwarancja wypłacenia przez zakład ubezpieczeń określonej kwoty.
Źródło ubezpieczenia.pc.pl

6

0   0

asekuracja


(z ³ac. assecuratio ubezpieczenie, zabezpieczenie) gwarancja wyp³aty okre¶lonej umow± kwoty, pokrywaj±cej straty poniesione przez ubezpieczonego, a - w razie jego ¶mierci - zapewnienie wyp³aty [..]
Źródło ubezpieczenie.com.pl

7

0   0

asekuracja


(łac. assecuratio – ubezpieczenie) 1. zabezpieczenie przed czymś 2. system zabezpieczeń chroniący przed upadkiem, np. akrobatę 3. ubezpieczenie
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

8

0   0

asekuracja


Wywodzący się z łaciny synonim terminu ubezpieczenie, oznaczającego zawarcie umowy pomagającej zminimalizować skutki zdarzenia niezależnego od ubezpieczonego przez wypłatę odszkodowania lub [..]
Źródło ubezpieczenia.com

9

0   0

asekuracja


asekuracja, asekuracjach, asekuracjami, asekuracją, asekuracje, asekurację, asekuracji, asekuracjo, asekuracjom, asekuracyj
Źródło synonimiczny.pl

10

0   0

asekuracja


(I)
Źródło sktj.pl

11

0   0

asekuracja


Gwarancja wypłaty określonej umową kwoty, pokrywającej straty poniesione przez ubezpieczonego, a - w razie jego śmierci - zapewnienie wypłaty spadkobiercom.
Źródło pzu.pl

12

0   0

asekuracja


(insurance) Dawniej, termin oznaczający zabezpieczenie (łac.assecuratio), ale i ubezpieczenie. Stąd towarzystwo asekuracyjne, polisa asekuracyjna.
Źródło asist.pl

13

0   0

asekuracja


wyraz pochodzący z jezyka łacińskiego (securus - bezpieczny, assecuratio- zabezpieczenie), oznaczający ubezpieczenie.
Źródło polisafe.pl

14

0   0

asekuracja


Asekuracja – gwarancja wypłacenia przez zakład ubezpieczeń określonej kwoty.
Źródło ubezpieczenia-lublin.com.pl

15

0   0

asekuracja


wyraz pochodzący z jezyka łacińskiego (securus - bezpieczny, assecuratio- zabezpieczenie), oznaczający ubezpieczenie.
Źródło assecura.pl

16

0   0

asekuracja


(z ³ac. assecuratio ubezpieczenie, zabezpieczenie) gwarancja wyp³aty okre¶lonej umow± kwoty, pokrywaj±cej straty poniesione przez ubezpieczonego, a - w razie jego ¶mierci - zapewnienie wyp³aty [..]
Źródło magnus-broker.pl

17

0   0

asekuracja


gwarancja wypłaty określonej umową kwoty, pokrywającej straty poniesione przez ubezpieczonego, a w razie jego śmierci, zapewnienie wypłaty spadkobiercom.
Źródło ubezpieczeniaujuniora.com.pl

18

0   0

asekuracja


Asekuracja to gwarancja wypłaty określonej umową kwoty, pokrywającej straty poniesione przez ubezpieczonego, a – w razie jego śmierci – zapewnienie wypłaty spadkobiercom.
Źródło leonisdirect.pl

19

0   0

asekuracja


ubezpieczenie.
Źródło eranking.pl

20

0   0

asekuracja


Gwarancja wypłaty określonej umową kwoty, pokrywającej straty poniesione przez ubezpieczonego, a - w razie jego śmierci - zapewnienie wypłaty spadkobiercom.
Źródło pzugliwice.pl

21

0   0

asekuracja


(z łac. assecuratio ubezpieczenie, zabezpieczenie) gwarancja wypłaty określonej umową kwoty, pokrywającej straty poniesione przez ubezpieczonego, a – w razie jego śmierci – zapewnienie wypł [..]
Źródło prosperobroker.pl

22

0   0

asekuracja


zabezpieczenie wspinającego się przed skutkami odpadnięcia.
Źródło wspinaczka.miniserwis.pl

23

0   0

asekuracja


czynno¶ci zwi±zane z unikniêciem skutków odpadniêcia (zob.).
Źródło kktj.pl

24

0   0

asekuracja


zabezpieczenie bezpieczeństwa, na przykład poprzez czekanie w kajaku lub na brzegu w miejscu, które może sprawiać problemy. Do działań asekuracyjnych należy też odpowiedni szyk płynięcia. P [..]
Źródło kajakiempowieprzu.pl

25

0   0

asekuracja


osoba lub grupa osób zabezpieczająca trudne lub mogące sprawiać początkującym kajakarzom problemy miejsce na rzece. Podstawowy sprzęt asekuracyjny to kamizelka i rzutka.
Źródło tkkf.tarnobrzeg.pl

26

0   0

asekuracja


(¶.³c. assecuratio ‘zabezpieczenie’) 1. ekon. ubezpieczenie na wypadek zdarzenia niezale¿nego od ubezpieczonego. 2. spo³. ochrona, zabezpieczenie przed wypadkiem lub zagro¿eniem bezpieczeñstwa; asekuranctwo (asekurant) 1. ¶wiadome dzia³anie maj±ce na celu zabezpieczenie sobie pozytywnego lub bezpiecznego zakoñczenia danej sprawy. 2. p [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

27

0   0

asekuracja


Asekuracja – ogół działań mających na celu zabezpieczenie wspinacza przed skutkami potencjalnego odpadnięcia.
Źródło pl.wikipedia.org

28

0   1

asekuracja


1. «zabezpieczenie przed skutkami ryzykownych działań lub jakichś wydarzeń»
Źródło sjp.pwn.pl

Dodaj znaczenie słowa asekuracja
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< asceza asembler >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie