decostyr.pl

Woonplaats:1
Pozytywne oceny otrzymane18
Negatywne oceny otrzymane32
Karma:-15 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (204)

1

2 Thumbs up   9 Thumbs down

barok


styl architektoniczny dworu polskiego stosowany w XVII i XVIII wieku. Cechuje go monumentalność, dynamika, bogactwo dekoracji i form ornamentalnych oraz hieratyzacja elementów kompozycyjnych.
Źródło decostyr.pl

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Krużganek


charakterystyczny dla architektury renesansu półotwarty, długi korytarz okalający przeważnie wewnętrzny dziedziniec na jednej lub kilku kondygnacjach. Krużganek z jednej strony ograniczony jest kolumienkami połączonymi łukami półkolistymi bądź ostrymi i na ogół przykryty sklepieniem lub stropem krzyżowym. Pełnił funkcję komunikacyjną. Od podcienia, [..]
Źródło decostyr.pl

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

licowanie


pokrywanie zewnętrznych lub wewnętrznych powierzchni ścian warstwą okładziny wykonanej z licówek (płytek, płyt lub cegieł). Licowanie ma na celu podniesienie walorów estetycznych powierzchni oraz ochrony jej przed wpływem czynników zewnętrznych.
Źródło decostyr.pl

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

alkowa


ozdobnie wydzielona z pokoju sypialnego wnęka bez okna, w której stoi łóżko.
Źródło decostyr.pl

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

attyka


element znajdujący się ponad gzymsem koronującym budynek, w postaci balustrady, ścianki czy rzędu sterczyn. Attyka wieńczy budynek, zasłania dach i pełni funkcję zapory przeciwogniowej.
Źródło decostyr.pl

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

bulwar


szeroka, wysadzana drzewami ulica znajdująca się nad brzegiem rzeki, jeziora lub morza. Terminem tym określa się również wielkie arterie komunikacyjne jak na przykład bulwary paryskie..
Źródło decostyr.pl

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Cokół


masywna, najniższa nadziemna część kolumny, filara, posągu itd. pełniąca funkcję ozdobną i konstrukcyjną, bądź naśladująca jego formy wyodrębniona podbudowa ściany, również i pilastra.
Źródło decostyr.pl

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

gabaryt


obrys przekroju budowli. W urbanistyce oznacza maksymalną dozwoloną wysokość obudowy ulic i placów mierzoną od poziomu ziemi do gzymsu wieńczącego.
Źródło decostyr.pl

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kolumnada


jeden lub więcej rzędów kolumn ustawionych w regularnych odstępach połączonych ze sobą belkowaniem lub łukami arkadowymi, które podtrzymują. Pełni funkcję konstrukcyjną lub dekoracyjną. Często stanowi mocno zaakcentowany element w obrębie budowli bądź element wolnostojący.
Źródło decostyr.pl

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

koncha


półkoliste sklepienie nad wnęką w kształcie połowy kopuły, przypominające kształtem otwartą muszlę małży.
Źródło decostyr.pl


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 204