Definicja attyka
Co znaczy attyka? Tutaj znajdziesz 24 definicję słowa attyka. Możesz również dodać swoją deninicję słowa attyka

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

attyka


(1.1) górny element budynku w postaci ścianki, balustrady lub rzędu sterczyn osłaniający dach; | (1.1)
Źródło pl.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

attyka


element znajdujący się ponad gzymsem koronującym budynek, w postaci balustrady, ścianki czy rzędu sterczyn. Attyka wieńczy budynek, zasłania dach i pełni funkcję zapory przeciwogniowej.
Źródło decostyr.pl

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

attyka


Pas muru w postaci balustrady, ścianki czy rzędu sterczyn, zbudowany ponad gzymsem budowli. Attyka wieńczy budynek, zasłania dach i pełni funkcję zapory przeciwogniowej. Pojawiła się w architekturze a [..]
Źródło decorsystem.pl

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

attyka


ścianka lub balustrada usytuowana ponad koronującym gzymsem budynku, wieńcząca elewację oraz zasłaniającą jego niskie poddasze lub połacie dachu całego budynku albo jego części.
Źródło lubinokolice.nazwa.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

attyka


(gr. Attikós attycki od naz. Attyka historyczna kraina w Grecji) arch. pozioma ¶cianka wieñcz±ca elewacjê i zas³aniaj±ca dach.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

attyka


niska ¶cianka ponad gzymsem koronuj±cym budynek, rozwi±zywana jako balustrada b±d¼ zas³ona poddasza; do drugiego rodzaju nale¿y tzw. attyka polska, sk³adaj±ca siê z rozcz³onkowanej wnêkami ¶cianki (fr [..]
Źródło pleszew.pttk.pl

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

attyka


Górny element budynku w postaci ścianki, balustrady lub rzędu sterczyn osłaniający dach. Pełni również funkcje praktyczne, między innymi oddzielając dachy jednych budynków od drugich, zapobiega (przyn [..]
Źródło e-dach.pl

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

attyka


ściana nad gzymsem koronującym budynek, zasłania dach i może mieć wygląd niskiej kondygnacji, wyróżniamy też tzw. attykę polską, składająca się z rozczłonkowanej wnękami ścianki (fryz) oraz dekoracyjn [..]
Źródło historiasztuki.com.pl

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

attyka


niska ścianka ponad gzymsem koronującym budynek, rozwiązywana jako balustrada bądź zasłona poddasza; do drugiego rodzaju należy tzw. attyka polska, składająca się z rozczłonkowanej wnękami ścianki (fr [..]
Źródło dolana.pl

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

attyka


element architektoniczny i zarazem zdobniczy, używany w naszej architekturze, przede wszystkim w renesansie. Jest to ścianka ponad murem wieńczącym budynek pełniąca rolę: a) funkcjonalną, jako oparcie [..]
Źródło zamkilodzkie.pl

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

attyka


(od gr. Attikós – attycki) arch. ścianka wieńcząca elewację budynku
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

attyka


ścianka lub balustrada usytuowana ponad koronującym gzymsem budynku, wieńcząca elewację oraz zasłaniającą jego niskie poddasze lub połacie dachu całego budynku albo jego części.
Źródło lubiniokolice.pl

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

attyka


górny element budynku w postaci ścianki, balustrady lub rzędu sterczyn osłaniający dach.
Źródło turystyka.zamosc.pl

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

attyka


(franc. (étage) attique, z grec. Attikos) - górny element budynku w postaci ¶cianki, balustrady lub rzêdu sterczyn os³aniaj±cy dach. Stosowana od staro¿ytno¶ci (Grecja, Rzym), a tak¿e ponownie (w zmie [..]
Źródło projekty.domow.pl

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

attyka


górny element (ścianka) zasłaniająca dach, obecnie rzadziej zdobiony figurami
Źródło edekarz.pl

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

attyka


ścianka zasłaniająca dach, dawniej zdobiona i zwieńczona różnymi figurami
Źródło dekarz.com.pl

17

0 Thumbs up   1 Thumbs down

attyka


Ścianka, balustrada lub rząd sterczyn bądź szczytników, wieńczących elewację budowli i znajdujących się zwykle ponad gzymsem koronującym; pewne typy a. maja znaczenie konstrukcyjne jako ścianki niskie [..]
Źródło sztukateria.biz

18

0 Thumbs up   1 Thumbs down

attyka


najwyższa część ściany, umieszczona ponad gzymsem wieńczącym budowlę. Stanowi bądź ściankę poddasza, bądź element wolnostojący, zasłaniający dach.
Źródło legnica.luteranie.pl

19

0 Thumbs up   1 Thumbs down

attyka


ścianka zasłaniająca dach, dawniej zdobiona i zwieńczona różnymi figurami.
Źródło zpuwimed.pl

20

0 Thumbs up   1 Thumbs down

attyka


Administracja Attyka (nwgr. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) - jedna z 7 jednostek administracyjnych Grecji, wprowadzona 1 stycznia 2011. W skład administracji Attyka wchodzi region Attyka. [..]
Źródło pl.wikipedia.org

21

0 Thumbs up   1 Thumbs down

attyka


Attyka (franc. (étage) attique, z grec. Attikos) – górny element elewacji budynku w postaci ścianki, balustrady lub rzędu sterczyn, osłaniający dach. Pełni dwojaką funkcję: estetyczną jako architekton [..]
Źródło pl.wikipedia.org

22

0 Thumbs up   1 Thumbs down

attyka


Attyka – kraina historyczna w Grecji Attyka – region administracyjny w Grecji Attyka – nomos w Grecji Attyka – książka autorstwa Garry'ego Kilwortha Półwysep Attycki attyka – element architektoniczny [..]
Źródło pl.wikipedia.org

23

0 Thumbs up   1 Thumbs down

attyka


Attyka (starogr. Ἀττική Attikḗ, nowogr. Αττική Attikí, łac. Attica) – kraina historyczna we wschodniej starożytnej Grecji, granicząca z Beocją oraz Megarą. Aktualnie Megarę zalicza się do Attyki. Obec [..]
Źródło pl.wikipedia.org

24

0 Thumbs up   2 Thumbs down

attyka


«ażurowa ścianka wieńcząca elewację budynku, kryjąca niskie poddasze lub zasłaniająca dach» • attykowy
Źródło sjp.pwn.pl

<< atto atu >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie