Definicja nawa
Co znaczy nawa? Tutaj znajdziesz 16 definicję słowa nawa. Możesz również dodać swoją deninicję słowa nawa

1

0   0

nawa


w ko¶ciele wyodrêbniona dla wiernych wiêksza czê¶æ budowli. Nawa poprzeczna nazywana jest transeptem
Źródło pleszew.pttk.pl

2

0   0

nawa


w kościele wyodrębniona dla wiernych większa część budowli.
Źródło dolana.pl

3

0   0

nawa


składowa część kościoła położona pomiędzy prezbiterium a kruchtą, przeznaczona dla wiernych. Najczęściej spotykany układ kościoła to nawa główna i dwie nawy boczne.
Źródło jadwigakozanow.pl

4

0   0

nawa


część kościoła między prezbiterium a kruchtą, przeznaczona dla wiernych. W zależności od liczby naw rozróżnia się kościoły jedno-, dwu-, trzy-, pięcio- i siedmionawowe. W założeniach wielonawowych roz [..]
Źródło templariusze.org

5

0   0

nawa


lina, sznur.
Źródło nawado.pl

6

0   0

nawa


dziewiêæ.
Źródło sathyasai.org.pl

7

0   0

nawa


w chrześc. Architekturze sakralnej: część wnętrza wydzielona ścianami, kolumnami, filarami lub arkadami, przeznaczona dla wiernych. Rozróżniamy: n. poprzeczną inaczej transept, i n. podłużne, równoległe do gł. osi budowli i dłuższe od ramion transeptu. N. Główną, w kościołach wielonawowych jest zwykle szersza od bocznych.
Źródło legnica.luteranie.pl

8

0   0

nawa


(w³. nave z ³c. navis ‘statek’) 1. arch., religiozn. centralna czê¶æ ko¶cio³a wydzielona dla wiernych, odgraniczona po bokach rzêdem kolumn i filarów; wyró¿nia siê najczê¶ciej ¶rodkow± n. g³ówn± i dwi [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

9

0   0

nawa


Nawa (arab. ‏نوى‎) – wieś w Syrii, w muhafazie Hama. W 2004 roku liczyła 441 mieszkańców.
Źródło pl.wikipedia.org

10

0   0

nawa


Nawa (arab. ‏نوى‎) – miasto w Syrii, w muhafazie Dara. Według danych szacunkowych na rok 2010 liczy 65 669 mieszkańców.
Źródło pl.wikipedia.org

11

0   0

nawa


Nawa – największy powiat prowincji Ghazni, położony na jej południowym krańcu ok. 100 km na południe od stolicy w Ghazni. Ukształtowanie terenu typowo górskie. Zasiedlona jednolicie (w 100%) przez Pas [..]
Źródło pl.wikipedia.org

12

0   0

nawa


Nawa – część kościoła położona między prezbiterium a kruchtą, przeznaczona dla wiernych. Oprócz świątyń jednonawowych występują dwu-, trzy-, pięcio- oraz siedmionawowe. Nawy są zazwyczaj rozdzielone [..]
Źródło pl.wikipedia.org

13

0   1

nawa


(1.1) wydzielona dla wiernych część kościoła pomiędzy prezbiterium a kruchtą | (1.2) okręt, statek | (1.1) | (1.1) myć ręce / twarz / stopy | (1.1) jak czasowniki regularne zakończone samogłosk [..]
Źródło pl.wiktionary.org

14

0   1

nawa


pojęcie określające przestrzeń w kościele, przeznaczoną dla wiernych. W zależności od układu architektonicznego wyróżniamy nawę główną, nawę boczną, nawę ołtarzową (prezbiterium i absyda). Patrz też: [..]
Źródło ministranci.archidiecezja.katowice.pl

15

0   1

nawa


w kościele wyodrębniona dla wiernych większa część budowli. Nawa poprzeczna nazywana jest transeptem.
Źródło decostyr.pl

16

0   1

nawa


nawa Piotrowa ‘Kościół katolicki traktowany symbolicznie jako łódź św. Piotra’. Wyrażenie rzeczownikowe. Nawa ‘łac. navis − okręt’.
Źródło slowniczek.org

Dodaj znaczenie słowa nawa
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< nautilus nawigacja >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie