Definicja nawigacja
Co znaczy nawigacja? Tutaj znajdziesz 7 definicję słowa nawigacja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa nawigacja

1

1   0

nawigacja


Strona Główna
Źródło global.bdswiss.com

2

1   0

nawigacja


Nawigacja (łac. navigatio 'żegluga' od navigare 'żeglować' z navis 'statek') – dział wiedzy zajmujący się określaniem bieżącego położenia oraz optymalnej drogi do celu dla ludzi, statków, pojazdów ląd [..]
Źródło pl.wikipedia.org

3

1   0

nawigacja


Nawigacja (łac. navigatio 'żegluga' od navigare 'żeglować' z navis 'statek') – dział wiedzy zajmujący się określaniem bieżącego położenia oraz optymalnej drogi do celu dla ludzi, statków, pojazdów ląd [..]
Źródło pl.wikipedia.org

4

0   0

nawigacja


(navigation) Technika przechodzenia od obiektów do obiektów bazuj±ca na wska¼nikach (pointers) umieszczonych wewn±trz obiektów; czêsto wykorzystywana przez tzw. wyra¿enia ¶cie¿kowe. Nawigacja w obiekt [..]
Źródło ipipan.waw.pl

5

0   0

nawigacja


nawigacja, nawigacjach, nawigacjami, nawigacją, nawigacje, nawigację, nawigacji, nawigacjo, nawigacjom, nawigacyj
Źródło synonimiczny.pl

6

1   1

nawigacja


określanie bieżącego położenia oraz optymalnej drogi do celu dla ludzi, statków, pojazdów lądowych i innych przemieszczających się obiektów za pomocą sygnałówradiowych wysyłanych przez sztuczne sateli [..]
Źródło edukacjamedialna.edu.pl

7

0   1

nawigacja


(³c. navigatio ‘¿egluga’ od navigare ‘¿eglowaæ’ od navis ‘statek’) nauk., tech. dziedzina zajmuj±ca siê ogó³em zagadnieñ zwi±zanych ze sposobami prowadzenia i okre¶lania po³o¿enia statku wodnego lub p [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

Dodaj znaczenie słowa nawigacja
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< nawa nawigator >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie