nekla.eu

Woonplaats:1
Pozytywne oceny otrzymane24
Negatywne oceny otrzymane12
Karma:13 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (284)

1

5 Thumbs up   1 Thumbs down

hektolitr


jednostka objętości równa stu litrom.
Źródło nekla.eu

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

CIŚNIENIE DYSPOZYCYJNE


ciśnienie przewidziane do pokonania oporów przepływu wody w linii tłocznej między motopompami ustawionymi szeregowo w systemie dostarczania wody na duże odległosci przez przetłaczanie. Ciśnienie to wynosi 65 m słupa wody (0,65 MPa).
Źródło nekla.eu

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

PRZECIWOGIEŃ


gaszenie pożarów przestrzennych lasów,upraw itp. przez zapalenie przed frontem pożaru ustalonej powierzni na całej szerokości kierunku rozprzestrzeniania się pożaru i wypaleniu jej przy podjęciu działań obronnych.
Źródło nekla.eu

4

2 Thumbs up   0 Thumbs down

POŻOGA


pożar rozprzestrzeniający się z dużą prędkością i obejmujący znaczne powierzchnie.
Źródło nekla.eu

5

2 Thumbs up   0 Thumbs down

sztolnia


poziome lub lekko nachylone wyrobisko korytarzowe umożliwiające dostęp do złoża w górzystym terenie.
Źródło nekla.eu

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

ewakuacja


całokształt czynności związanych z usuwaniem ludności wywożeniem urządzeń, sprzętu i materiałów z terenu zagrożonego.
Źródło nekla.eu

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

DZIAŁANIA RATOWNICZE


czynności podjęte w celu ochrony życia, zdrowia, mienia a także likwidacji źródła powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
Źródło nekla.eu

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

DGW


dolna granica wybuchowości.
Źródło nekla.eu

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

CIŚNIENIE ROBOCZE


najwyższe ciśnienie, które może wystąpić podczas pracy urządzenia.
Źródło nekla.eu

10

1 Thumbs up   3 Thumbs down

BŁĄD PARALAKSY


błąd powstający np. przy odczytywaniu wskazań przyrządu pomiarowego podczas obserwowania wskazówki z kierunku prostopadłego do powierzchni podzielni (skali) tego przyrządu.
Źródło nekla.eu


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 284