Definicja debet
Co znaczy debet? Tutaj znajdziesz 26 definicję słowa debet. Możesz również dodać swoją deninicję słowa debet

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

debet


(1.1) ujemne saldo na koncie; | (1.2) lewa strona bilansu (z aktywami, lub kosztami); | (1.1) | debetowy | (1.1) debet | (1.1) | (1.1) debet | (1.1)
Źródło pl.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

debet


Przekroczony stan na rachunku - saldo ujemne. Debet może być też rodzajem krótkoterminowej pożyczki, którą posiadacz rachunku może zaciągnąć na poczet kolejnych wpływów na rachunek. 
Źródło natemat.com.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

debet


debet inv debet m
Źródło szwedzkionline.pl (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

debet


Ujemne saldo, czyli przekroczenie środków znajdujących się na danym rachunku bankowym. Debet oznacza najczęściej zaciągnięcie krótkoterminowej pożyczki na koncie.
Źródło stoplichwie.pl (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

debet


Debet to termin bankowy i rachunkowy, oznaczający ujemne saldo na rachunku. Powstaje ono na skutek wypłacenia z niego większej sumy, niż na nim znajdowała. Po wykorzystaniu debetu na koncie pojawia się stan ujemny, od którego bank udzielający odnawialnej pożyczki w rachunku nalicza odsetki.  Przyznanie debetu Bank może na wniosek klienta przyznać d [..]
Źródło moneyman.pl (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

debet


debet, debecie, debetach, debetami, debetem, debetom, debetowi, debetów, debetu, debety
Źródło synonimiczny.pl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

debet


Debet powstaje wtedy, kiedy właściciel konta wypłaci z niego większą sumę pieniędzy, niż suma znajdująca się na koncie.
Źródło nbpniewyklucza.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

debet


(łac. "winien" od debēre "być winnym") – w bankowości debetem nazywa się ujemne saldo na rachunku bankowym, które powstaje na skutek wypłacenia z tego rachunku więcej środków niż na nim było lub możliwość wypłaty większej ilości środków niż znajduje się na koncie (odnawialna pożyczka w rachunku). Najczęściej występuje wtedy w zw [..]
Źródło nbportal.pl (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

debet


Debet w ekonomii ma dwa podstawowe znaczenia, zależnie od kontekstu:Debet w bankowości Debet w rachunkowościDebet w bankowościDebet w bankowości występuje w sytuacji, gdy z danego konta wypłaconych zo [..]
Źródło findict.pl

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

debet


Przekroczenie stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym.
Źródło ekredyty.com

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

debet


ujemne saldo rachunku depozytowego, przekroczenie stanu rachunku (konta)
Źródło derbis.pl

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

debet


ujemne saldo rachunku depozytowego, przekroczenie stanu rachunku (konta)
Źródło bssierpc.pl (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

debet


Debet – w bankowości jako debet definiuje się ujemne saldo na rachunku bankowym, lub możliwość wypłaty wyższej kwoty środków niż znajduje się na rachunku (jest to tzw. pożyczka odnawialna w rachunku). [..]
Źródło kontomaniak.pl

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

debet


ujemne saldo rachunku depozytowego, przekroczenie stanu rachunku (konta)
Źródło bssokoly.pl

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

debet


Powstaje wówczas, gdy jest przekroczenie stanu środków na rachunku bankowym.
Źródło onlinekredyt.pl (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

debet


oznaczenie (w skrócie Dt) lewej strony konta, po której zapisy okre¶la siê jako obci±¿enie konta (zapis w ciê¿ar konta), polskim odpowiednikiem jest zapis Winien (w skrócie Wn); ujemne saldo na rachunku.
Źródło broker-serwis.pl (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

debet


to ujemne saldo na rachunku bankowym, które powstaje w sytuacji, gdy z konta zostanie wypłacone więcej środków, niż było dostępne. Debet to również możliwość wypłaty większej ilości środków, niż ta zn [..]
Źródło confronter.pl

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

debet


Ujemne saldo na koncie, przekroczenie środków znajdujących się na rachunku, krótkoterminowa pożyczka niewielkiej kwoty na osobistym koncie.
Źródło jpfinance.pl (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

debet


Przekroczenie stanu ¶rodków pieniê¿nych na rachunku bankowym.
Źródło inwest.pl (offline)

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

debet


powiększenie salda dostępnego na koncie osobistym lub ROR o kwotę dostępnego limitu zadłużenia
Źródło guldeny.pl

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

debet


Ujemne saldo na koncie, przekroczenie środków znajdujących się na rachunku, krótkoterminowa pożyczka niewielkiej kwoty na osobistym koncie. Zobacz także Kredyt
Źródło finanse.egospodarka.pl

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

debet


 -  ujemne saldo na rachunku bankowym, które powstaje, kiedy właściciel konta bankowego korzysta np. z karty debetowej
Źródło credy.pl (offline)

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

debet


(³c. ‘jest winien’ od debere ‘byæ winnym’) 1. ekon. ksiêgowy zapis po lewej stronie rachunków obejmuj±cy aktywa, „winien”. 2. ujemny stan konta bankowego. 3. d. bezpo¶redni - polecenie zap³aty przez b [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

debet


Debet - (łac. 'winien' od debēre 'być winnym') - w księgowości debetem nazywa się lewą stronę rachunku rozliczeniowego - czyli miejsce, gdzie wpisuje się aktywa. W rachunku zysków i strat po debecie k [..]
Źródło pl.wikipedia.org

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

debet


Debet – (łac. ‘winien’ od debēre 'być winnym’) – w bankowości debetem nazywa się ujemne saldo na rachunku bankowym, które powstaje na skutek wypłacenia z tego rachunku więcej środków niż na nim było l [..]
Źródło pl.wikipedia.org

26

0 Thumbs up   1 Thumbs down

debet


Przekroczenie stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym Masz pytania? Nie bój się zapytać! Skontaktuj się z naszym doradcą!
Źródło hipotekaplus.pl (offline)

<< debel debil >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie