Definicja agrawacja
Co znaczy agrawacja? Tutaj znajdziesz 8 definicję słowa agrawacja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa agrawacja

1

0   0

agrawacja


(1.1) wyolbrzymianie objawów chorobowych; | (1.1) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1)
Źródło pl.wiktionary.org

2

0   0

agrawacja


Agrawacja - wyolbrzymianie, przejaskrawianie istniejących drobnych dolegliwości. Agrawacja ma na celu osiągnięcie określonych korzyści. U dzieci często przyczyną agrawacji jest chęć skoncentrowania na [..]
Źródło biomedical.pl

3

0   0

agrawacja


Agrawacja - wyolbrzymianie, przejaskrawianie istniejących drobnych dolegliwości. Agrawacja ma na celu osiągnięcie określonych korzyści. U dzieci często przyczyną agrawacji jest chęć skoncentrowania na [..]
Źródło e-zdrowie.info

4

0   0

agrawacja


przesadne demonstrowanie przez chorego ciê¿ko¶ci objawów chorobo­wych czêsto u niego nawet nie wystêpuj±­cych
Źródło alveo-akuna.pl

5

0   0

agrawacja


przejaskrawienie, wyolbrzymianie objawów, zwykle w celu uzyskania określonych korzyści aichmofobia
Źródło psychiatria.pl

6

0   0

agrawacja


«wyolbrzymianie objawów choroby»
Źródło sjp.pwn.pl

7

0   0

agrawacja


Agrawacja (łac. aggravatio) – wyolbrzymianie (świadomie lub nie) objawów chorobowych, mające na celu osiągnięcie przez pacjenta subiektywnej korzyści. Odróżnia to agrawację od symulacji, gdzie dochodz [..]
Źródło pl.wikipedia.org

8

0   1

agrawacja


(³c. aggravare ‘obci±¿yæ’) psychol. celowe wyolbrzymianie stanu chorobowego (jego objawów); wynik choroby nerwicowej lub symulowanie w celu uzyskania korzy¶ci.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

Dodaj znaczenie słowa agrawacja
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< agrarny agregacja >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie