Definicja agregacja
Co znaczy agregacja? Tutaj znajdziesz 17 definicję słowa agregacja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa agregacja

1

6 Thumbs up   1 Thumbs down

agregacja


Sumowanie pierwotnych danych i tworzenie danych zbiorowych, tzw. agregatów. np. dochód narodowy lub agregatowe indeksy cen są agregatami w przeciwieństwie do indywidualnego dochodu obywatela lub ceny określonego dobra. (interpunkcja oryginalna - BF) Stan na 23.11.2013 r. Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS Źródło de [..]
Źródło ozkultura.pl (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agregacja


Proces tworzenia się większych mas z łączenia się mniejszych cząsteczek.
Źródło lenntech.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agregacja


(aggregation) Zwi±zek pomiêdzy klasami obiektów (szczególny przypadek asocjacji), modeluj±cy stosunek ca³o¶ci do jej czê¶ci (np. stosunek samochodu do silnika). Obiekty s± powi±zane zwi±zkiem agregacj [..]
Źródło ipipan.waw.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agregacja


Technika ³±czenia obiektów sk³adowych pozwalaj±ca na zbudowanie nowego obiektu przy u¿yciu jednego lub kilku istniej±cych obiektów, które obs³uguj± niektóre lub wszystkie z wymaganych interfejsów nowe [..]
Źródło komputery-sosnowiec.neostrada.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agregacja


w chemii koloidów ??czenie si? pojedynczych cz?stek koloidalnych w wi?ksze skupienia
Źródło chemia.krzyzowki.info

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agregacja


Łączenie części na podstawie pewnych kryteriów w celu tworzenia zestawów; zestawy te, opracowane z konkretnego punktu widzenia lub z uwagi na zaplanowane dla nich funkcje, tworzyć mają całość. Powstał [..]
Źródło logistyka.net.pl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agregacja


agregacja, agregacjach, agregacjami, agregacją, agregacje, agregację, agregacji, agregacjo, agregacjom, agregacyj
Źródło synonimiczny.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agregacja


Czêsto u¿ywane w leczeniu nowotworów  Cytostatyczne œrodki. Melfalan i cyklofosfamid s¹ szczególnie dobrze znane w leczeniu szpiczaka. "Alkiluj¹ce" odnosi siê do sposobu, w jaki œrodki chemi [..]
Źródło szpiczak.bialystok.pl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agregacja


Kolekcja obiektów współużytkowanych.
Źródło technet.microsoft.com

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agregacja


Termin używany w wielu naukach, odnoszący się do procesu łączenia elementów w większą całość. źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Agregacja
Źródło symultana.org

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agregacja


gleb. Aggregation f agregat 1.
Źródło karnet.up.wroc.pl

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agregacja


To zebranie większej ilości elementów ze względu na ich podobieństwo cech, w celu odnalezienia ich powiązania oraz optymalizacji, polegającej na wykorzystaniu występujących między nimi zależności. W środowisku logistycznym jest to proces organizacji zasobów, który przejawia się na przykład przez zbieranie produktów o takich samych właściwościach od [..]
Źródło oslogistics.pl (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agregacja


(³c. aggregatio) proces tworzenia siê skupisk, np. a. p³ytek krwi.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agregacja


«łączenie się elementów w całość; też: stan skupienia tych elementów»
Źródło sjp.pwn.pl

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agregacja


Agregacja oznacza proces łączenia części w większą całość. Ten termin jest stosowany w: biologii: agregacja roślinna chemii: agregacja cząstek ekonomii: proces łączenia wartości mikroekonomicznych w [..]
Źródło pl.wikipedia.org

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agregacja


Agregacja (inaczej zawieranie się, gromadzenie) – sytuacja, w której tworzy się nową klasę, używając klas już istniejących (często nazywa się to „tworzeniem obiektu składowego”). Nowa klasa może być z [..]
Źródło pl.wikipedia.org

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agregacja


Agregacja danych polega na wyliczeniu jednej lub wielu statystyk, takich jak średnia arytmetyczna (najczęstszy przypadek), minimum, maksimum itp., dla grup obserwacji wyznaczonych przez kategorie zmie [..]
Źródło pl.wikipedia.org

<< agrawacja agregat >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie