Definicja agrarny
Co znaczy agrarny? Tutaj znajdziesz 4 definicję słowa agrarny. Możesz również dodać swoją deninicję słowa agrarny

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

agrarny


«rolniczy»
Źródło sjp.pwn.pl

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agrarny


(1.1) rolniczy, rolny | (1.1) | agrariusz | agro- | „rolny” | (1.1)
Źródło pl.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

agrarny


agrarny, agrarna, agrarną, agrarne, agrarnego, agrarnej, agrarnemu, agrarni, agrarnych, agrarnym, agrarnymi, nieagrarna, nieagrarną, nieagrarne, nieagrarnego, nieagrarnej, nieagrarnemu, nieagrarni, ni [..]
Źródło synonimiczny.pl

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

agrarny


(³c. agrarius) zwi±zany z rolnictwem, rolniczy; agraryzm doktryna spo³., powsta³a w 2. po³. XIX w. w Niemczech, g³osz±ca, ¿e podstaw± gospodarki jest rolnictwo (z³o¿one z samodzielnych gospodarstw rol [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

<< agranulocytoza agrawacja >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie