Definicja abolicja
Co znaczy abolicja? Tutaj znajdziesz 10 definicję słowa abolicja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa abolicja

1

2   0

abolicja


1. «akt prawny nakazujący umorzenie lub niewszczynanie postępowania karnego»
Źródło sjp.pwn.pl

2

0   0

abolicja


(1.1) ustawowy, powszechny akt łaski, polegający na zakazie wszczęcia lub nakazie umorzenia postępowania karnego w stosunku do pewnych rodzajów przestępstw lub kategorii przestępców; | (1. [..]
Źródło pl.wiktionary.org

3

0   0

abolicja


Wedle języka polskiego to „akt prawny nakazujący umorzenie lub niewszczynanie postępowania karnego”. To także umorzenie długu, kary, zobowiązania (np. zaległych składek ZUS, podatkowych). [..]
Źródło rownosc.info

4

0   0

abolicja


(łac. abolitio – unieważnienie, zniesienie) ustawodawczy, powszechny akt łaski nakazujący umorzenie lub zakazujący wszczęcia postępowania karnego, odnosi się do określonych przestępstw lub [..]
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

5

0   0

abolicja


abolicja, abolicjach, abolicjami, abolicją, abolicje, abolicję, abolicji, abolicjo, abolicjom, abolicyj
Źródło synonimiczny.pl

6

0   0

abolicja


1. dymisja dymisjonowanie odwołanie unieważnienie zdjęcie (pot.) zniesienie zwolnienie (pot.) 2. skasowanie zniesienie Przykład użycia: 1. ... banków.Sama nigdy bym nie prosiłaDarują ci tylko razAbolicja obejmuje przede wszystkim zaległe czynsze za mieszkanie komunalne (ok. 80... Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka pols [..]
Źródło synonimy.net.pl

7

0   0

abolicja


Abolicja (z łac. abolitio – zniesienie, umorzenie) – decyzja z dziedziny polityki prawa karnego polegająca na odstąpieniu od ścigania określonej kategorii przestępstw. Może odnosić się do [..]
Źródło pl.wikipedia.org

8

0   1

abolicja


dora¼ne uchylenie karalno¶ci czynu zabronionego pod gro¼b± kary
Źródło money.pl

9

0   1

abolicja


Doraźne zniesienie karalności danego czynu, za które normalnie groziłaby kara (np. abolicja uchylająca konieczność spłaty zadłużonych składek).
Źródło stoplichwie.pl

10

0   1

abolicja


(³c. abolitio ‘zniesienie, usuniêcie’ od abolere ‘usun±æ, znie¶æ’) praw. akt ³aski w formie zakazu prowadzenia lub nakazu umorzenia spraw dotycz±cych okre¶lonych rodzajów przestêpstw; czêsto razem z zobacz amnesti±; abolicjonizm 1. ruch d±¿±cy do zniesienia jakiego¶ prawa. 2. spo³., polit. od koñca XVIII w. ruch d±¿±cy [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

Dodaj znaczenie słowa abolicja
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< abnegacja abonament >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie