Definicja absolutyzm
Co znaczy absolutyzm? Tutaj znajdziesz 7 definicję słowa absolutyzm. Możesz również dodać swoją deninicję słowa absolutyzm

1

1   0

absolutyzm


pogląd polityczny twierdzący, że władza powinna należeć bez ograniczeń do jednej osoby, lub małej grupy osób, z uwzględnieniem pewnych ram prawnych, obyczajowych czy moralnych.
Źródło histmag.org

2

0   0

absolutyzm


absolutyzm, absolutyzmach, absolutyzmami, absolutyzmem, absolutyzmie, absolutyzmom, absolutyzmowi, absolutyzmów, absolutyzmu, absolutyzmy
Źródło synonimiczny.pl

3

0   0

absolutyzm


1. monarchia absolutna władza absolutna Przykład użycia: 1. ... prawo i ekonomia. Najwyraźniej widać to w Stanach Zjednoczonych, gdzie absolutyzm prawny prowadzi do absurdów, a strach przed możliwością oskarżenia o... Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego
Źródło synonimy.net.pl

4

0   0

absolutyzm


(fr. absolutisme z ³c. absolutus ‘doskona³y, nieograniczony’ od absolvere ‘uwolniæ, zakoñczyæ’) 1. polit. forma rz±dów w pañstwie, w której ca³o¶æ w³adzy skupia monarcha, nie odpo [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

5

0   0

absolutyzm


1. «skupienie władzy w ręku panującego»
Źródło sjp.pwn.pl

6

0   0

absolutyzm


absolutyzm w filozofii absolutyzm poznawczy absolutyzm moralny absolutyzm władzy absolutyzm klasyczny monarchia absolutna absolutyzm oświecony samodzierżawie
Źródło pl.wikipedia.org

7

0   1

absolutyzm


(1.1) monarchia nieograniczona; | (1.2) pogląd, według którego takie wartości, jak prawda, dobro, piękno są niezmienne, wieczne i niezależne od człowieka; | {{odmiana-rzeczownik-polski [..]
Źródło pl.wiktionary.org

Dodaj znaczenie słowa absolutyzm
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< absolutorium absolwent >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie