Definicja ablucja
Co znaczy ablucja? Tutaj znajdziesz 9 definicję słowa ablucja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa ablucja

1

1   0

ablucja


(łac. ablutio – obmycie) rytualne obmycie części ciała lub przedmiotów kultu
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

2

1   0

ablucja


1. ablucja (żart.) kąpiel kąpiel parowa (pojęcie podrzędne) parówka (pot.) (pojęcie podrzędne) 2. obmycie polewanie Przykład użycia: 1. ... nocników (gdzie wylewanych?), majtek (nie noszonych) i ekwilibrystycznych wysiłków przy ablucjach. W naszym mieszkaniu była wprawdzie blaszana wanna, ale grzanie do... Źródła przykładów: wła [..]
Źródło synonimy.net.pl

3

1   0

ablucja


«rytualne obmycie ciała lub przedmiotów kultu»
Źródło sjp.pwn.pl

4

0   0

ablucja


(1.1) rytualne obmycie | (1.2) obmycie, umycie | (1.1) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1) | → obmycie | (1.2)
Źródło pl.wiktionary.org

5

1   1

ablucja


obmywanie rytualne nakazane przez przepis lub zwyczaj religijny; występuje w różnych formach prawie we wszystkich religiach, często jako symbol duchowego oczyszczania się, np. w medaizmie - zanurzanie w potoku, w islamie - mycie rąk przed modlitwą, w religii katolickiej m.in. obrzęd obmywania winem kielicha przez kapłana w czasie mszy. Aut [..]
Źródło ozkultura.pl

6

0   0

ablucja


z łac. obmycie. W liturgii występuje obmycie: palców, głowy, stóp, kielicha (puryfikacja).
Źródło ministranci.archidiecezja.katowice.pl

7

0   0

ablucja


ablucja, ablucjach, ablucjami, ablucją, ablucje, ablucję, ablucji, ablucjo, ablucjom, ablucyj
Źródło synonimiczny.pl

8

0   0

ablucja


(³c. ablutio ‘mycie; obmycie’ od abluere, ablutum ‘obmywaæ’) 1. obmycie czê¶ci lub ca³ego cia³a. 2. religiozn. w Ko¶ciele katol. obmywanie kielicha i palców kap³ana po komunii; w islamie obmycie cia³a przed modlitw±. 3. ¿art. lm. ablucje - mycie siê, k±piel.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

9

0   0

ablucja


Ablucja (łac. ablutio – obmycie) – występujące w różnych systemach religijnych rzeczywiste lub symboliczne obmycie rytualne ciała lub jego części (najczęściej rąk), przedmiotów kultowy [..]
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa ablucja
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< ablaktacja abnegacja >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie