Definicja abandon
Co znaczy abandon? Tutaj znajdziesz 17 definicję słowa abandon. Możesz również dodać swoją deninicję słowa abandon

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abandon


(1.1) zrzeczenie się na rzecz ubezpieczyciela praw do statku, który stracił swoją wartość handlową; | (1.1) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1) ''W razie zaginięcia […] statku lub zna [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abandon


(1.1) abandon | (1) der Abandon, Abandons, Abandon, Abandon; Abandons, Abandons, Abandons, Abandons | (1.1)
Źródło pl.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abandon


zrzeczenie się, odpuszczenie praw do przedmiotu ubezpieczenia na rzecz ubezpieczyciela.
Źródło atea.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abandon


w praktyce ubezpieczeń morskich oznacza porzucenie przez ubezpieczającego ubezpieczonego przedmiotu w przypadkach, gdy istnieją podstawy do przyjęcia, że w konkretnej sytuacji całkowita utrata tego pr [..]
Źródło gwarancjeszczecin.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abandon


wstrzymać porzucić skreślić zaniechać opuścić
Źródło energoelektronika.pl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abandon


(fr.) zrzeczenie się statku lub jego ładunku, który stracił wartość w wyniku wypadku, na rzecz instytucji ubezpieczającej, z prawem do uzyskania pełnego odszkodowania
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abandon


Zaprzestañ
Źródło gowest.doktorzy.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abandon


(abandonment) Zrzeczenie się przez ubezpieczającego na rzecz ubezpieczyciela praw do przedmiotu ubezpieczenia „…jeżeli istnieją podstawy do przyjęcia, że całkowita strata przedmiotu ubezpieczenia jest [..]
Źródło asist.pl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abandon


w praktyce ubezpieczeń morskich oznacza porzucenie przez ubezpieczającego ubezpieczonego przedmiotu w przypadkach, gdy istnieją podstawy do przyjęcia, że w konkretnej sytuacji całkowita utrata tego pr [..]
Źródło ergohestia.pl

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abandon


Występuje w ubezpieczeniach morskich. Zrzeczenie się przez ubezpieczającego się praw do przedmiotu ubezpieczenia na rzecz ubezpieczyciela za uzyskanie pełnej wysokości sumy ubezpieczenia.
Źródło empe-broker.pl

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abandon


w prawie morskim jest to instrumentem przyspieszający likwidację szkody, na pisemny wniosek ubezpieczonego ubezpieczyciel wypłaca pełną kwotę ubezpieczenia i przejmuje prawa do przedmiotu ubezpieczeni [..]
Źródło polisafe.pl

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abandon


w prawie morskim jest to instrumentem przyspieszający likwidację szkody, na pisemny wniosek ubezpieczonego ubezpieczyciel wypłaca pełną kwotę ubezpieczenia i przejmuje prawa do przedmiotu ubezpieczeni [..]
Źródło assecura.pl

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abandon


zrzeczenie się przez ubezpieczającego się praw do przedmiotu ubezpieczenia na rzecz ubezpieczyciela za uzyskanie pełnej wysokości sumy ubezpieczenia. Występuje w ubezpieczeniach morskich.
Źródło po-szkodzie.pl

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abandon


(fr. abandon ‘opuszczenie, odst±pienie’) mors. zrzeczenie siê przez armatora na rzecz firmy ubezpieczeniowej praw do powa¿nie uszkodzonego statku w zamian za pe³ne odszkodowanie.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abandon


«zrzeczenie się – na rzecz instytucji ubezpieczającej – statku, który zaginął lub stracił na wartości wskutek wypadku»
Źródło sjp.pwn.pl

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

abandon


Pojęcie z zakresu prawa morskiego. Zgodnie z nim ubezpieczający może za zrzeczeniem się na rzecz zakładu ubezpieczeń praw do przedmiotu ubezpieczenia (abandon) żądać zapłaty pełnej sumy ubezpieczenia, jeżeli istnieją podstawy do przyjęcia, że całkowita strata przedmiotu ubezpieczenia jest nieunikniona bądź że zapobieżenie jej spowodowałoby wydatki [..]
Źródło radca.com.pl

17

0 Thumbs up   1 Thumbs down

abandon


w ubezpieczeniu morskim: zrzeczenie siê przez ubezpieczaj±cego (ubezpieczonego) na rzecz ubezpieczyciela praw do przedmiotu ubezpieczenia (statku lub towaru) w zamian za zap³atê pe³nej sumy ubezpieczenia; ubezpieczyciel wyp³aca zrzekaj±cemu siê pe³n± sumê ubezpieczenia, obejmuj±c jednocze¶nie wszelkie prawa do przedmiotu ubezpieczenia (statku lub t [..]
Źródło broker-serwis.pl

<< abakus abazja >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie