rpgshop.com.pl

Website:http://rpgshop.com.pl
Pozytywne oceny otrzymane16
Negatywne oceny otrzymane13
Karma:2 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (226)

1

6   2

imba


w odniesieniu do graczy, przedmiotów, którzy/które s± za dobre i stawiaj± ich z góry wy¿ej od zwyk³ych graczy.
Źródło rpgshop.com.pl

2

2   0

gf


najczê¶ciej us³yszymy to po walce od honorowego przeciwnika, oznacza to "dobra walka"
Źródło rpgshop.com.pl

3

2   0

gg


czêsto w grach FPS po meczu widzimy w³a¶nie takie wypowiedzi oznacza to Good Game czyli dobr± gre.
Źródło rpgshop.com.pl

4

1   0

afk


Away from keyboard - Z dala od klawiatury
Źródło rpgshop.com.pl

5

1   2

brb


odpowiada polskiemu "zw" czyli zaraz wracam
Źródło rpgshop.com.pl

6

1   0

dmg


obra¿enia
Źródło rpgshop.com.pl

7

1   0

fc


w niektórych grach Fan Club czyli fanklub.
Źródło rpgshop.com.pl

8

1   0

nn


"dobranoc"
Źródło rpgshop.com.pl

9

1   0

spawn


miejsce w którym respawnuj± siê moby.
Źródło rpgshop.com.pl

10

0   0

accuracy


dok³adno¶æ; ¶cis³o¶æ; trafno¶æ - wspó³czynnik ten okre¶la prawdopodobieñstwo trafienia wroga podczas ataku
Źródło rpgshop.com.pl


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 226