onomastyka.uni.lodz.pl

Pozytywne oceny otrzymane11
Negatywne oceny otrzymane16
Karma:-4 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (117)

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

akronim


nazwa utworzona na zasadzie skrótu z zestawienia inicjalnych liter lub sylab wyrazów tworzących dłuższą nazwę opisową, będącego dla niej formą alternatywną i równoważną, np. UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

2

2 Thumbs up   5 Thumbs down

genealogia


nauka badająca więzy osób względem przodków, ustalanie pokrewieństwa, powinowactwa, relacji rodzinnych, wraz z towarzyszącymi informacjami typu status społeczny; także wynik badań genealogicznych pozwalający wytworzyć np. tzw. drzewo genealogiczne
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

antroponim


nazwa własna osoby lub grupy osób
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

firmonim


nazwa handlowa nadawana firmom, produktom, używana także w funkcji marki (por. ergonim, nazwa handlowa, chrematonim, nazwa produktu, marka)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Nazwisko rodowe


nazwa osobowa noszona przez przedstawicieli rodu, rodziny, rodziców, ojca; używane także w terminologii administracyjnej i genealogicznej
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone

6

1 Thumbs up   2 Thumbs down

przezwisko


nieformalna nazwa osobowa, zwykle nacechowana ekspresyjnie, stylistycznie (pejoratywnie lub melioratywnie)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

transonimizacja


proces przechodzenia nazwy własnej jednej kategorii w nazwę własną innej kategorii, np. antroponimu w chrematonim typu Kubuś w funkcji nazwy handlowej produktu; efekt takiego procesu (por. transonim)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

urbanonim


nazwa własna obiektu występującego w przestrzeni miejskiej, np. ulicy, placu, parku, budynku, instytucji
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

urbonimia


zbiór urbonimów (por. hodonimia)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktualizowana lista podstawowych haseł  terminologii onomastycznej w języku polskim   Autor: Artur Gałkowski © 2012 wszelkie prawa związane z kopiowaniem


nazwa własna obiektu nieożywionego (materialnego lub niematerialnego)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 117