Definicja nominacja
Co znaczy nominacja? Tutaj znajdziesz 5 definicję słowa nominacja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa nominacja

1

0   0

nominacja


nominacja, nominacjach, nominacjami, nominacją, nominacje, nominację, nominacji, nominacjo, nominacjom, nominacyj
Źródło synonimiczny.pl

2

0   0

nominacja


(³c. nominatio ‘wniosek’) 1. powierzenie komu¶ pe³nienie zadañ o charakterze szczególnym, powo³anie na stanowisko; tak¿e dokument to potwierdzaj±cy. 2. oficjalny wniosek o przyznanie komu¶ nagrody. 3. jêzykozn. nadanie nazwy.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

3

0   0

nominacja


nominacja – zgłoszenie kandytatury (np. w konkursie) nominacja – mianowanie, oficjalne powołanie na stanowisko „Nominacja” – powieść rosyjskiego pisarza Aleksandra Beka
Źródło pl.wikipedia.org

4

0   0

nominacja


Nominacja (ros. Новое назначение) – rozliczeniowa powieść obyczajowa rosyjskiego pisarza Aleksandra Beka, napisana w latach 1960-1964. Polskie wydanie książki ukazało się w 1989 [..]
Źródło pl.wikipedia.org

5

0   0

nominacja


nadawanie nazwy określonemu obiektowi, zwykle nazwy własnej, niekiedy powiązane z aktem o wymiarze społecznym, celebratywnym, np. chrzest, prawne ustanowienie nazwy uczelni (zob. także akt naz [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

Dodaj znaczenie słowa nominacja
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< nomenklatura nomina³ >>