Definicja kumulacja
Co znaczy kumulacja? Tutaj znajdziesz 4 definicję słowa kumulacja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa kumulacja

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kumulacja


Bibliografia bieżąca powstała w wyniku włączenia do określonego odcinka materiałów wykazanych w poprzednim odcinku lub odcinkach tej bibliografii. Źródło: PN-N-01225:1989
Źródło sternik.bn.org.pl

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kumulacja


gromadzenie siê pewnych substancji, dostarczanych do organizmu z zewn±trz, nieca³kowicie spo¿ytkowanych lub wydalonych. Kumulacja leku podawanego w równych dawkach przez d³u¿szy okres czasu mo¿e wywo³ywaæ szereg niebezpiecznych objawów ubocznych np. zaburzenia krzepniêcia przy stosowaniu leków p. krzepliwych. Dziêki K. mo¿na jednak równie¿ zmniejsz [..]
Źródło alveo-akuna.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kumulacja


(³c. cumulare, -atum ‘gromadziæ’ od cumulus ‘stos; mnogo¶æ’) 1. nagromadzenie siê, po³±czenie lub skupienie w jednym miejscu wiêkszej ilo¶ci czego¶. 2. praw. ³±czenie w jeden ci±g kar wymierzonych za [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kumulacja


Kumulacja – zjawisko fizyczne koncentrujące i ukierunkowujące falę detonacyjną w ładunku kumulacyjnym do wytworzenia strumienia kumulacyjnego jako głównego czynnika rażenia przeciwpancernego. Po raz p [..]
Źródło pl.wikipedia.org

<< kumpel kumuleny >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie