Definicja kumuleny
Co znaczy kumuleny? Tutaj znajdziesz 2 definicję słowa kumuleny. Możesz również dodać swoją deninicję słowa kumuleny

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kumuleny


zwi?zki organiczne maj?ce dwa lub wi?cej podwójnych wi?za? bezpo?rednio ze sob? s?siaduj?cych
Źródło chemia.krzyzowki.info

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kumuleny


(³c. cumulare, -atum ‘gromadziæ’) chem. zwi±zki org. zawieraj±ce dwa lub wiêcej skumulowane (bezpo¶rednio s±siaduj±ce) wi±zania podwójne w cz±steczce.
Źródło portalwiedzy.onet.pl
<< kumulacja kumys >>