Definicja kreatyna
Co znaczy kreatyna? Tutaj znajdziesz 4 definicję słowa kreatyna. Możesz również dodać swoją deninicję słowa kreatyna

1

0   0

kreatyna


Stały składnik tkanki mięśniowej. Odgrywa zasadniczą rolę w przemianach chemicznych powodujących skurcz mięśniowy. Powstaje w organizmie człowieka z kwasu aminooctowego.
Źródło odzywianie.info.pl

2

0   0

kreatyna


pochodna guanidyny, sk?adnik bia?ek zwierz?cych stosowana w badaniach biochemicznych
Źródło chemia.krzyzowki.info

3

0   0

kreatyna


substancja wystêpuj±ca w miê¶niach szkieletowych, mózgu i krwi; pochodna glicyny. W biosyntezie K. w w±trobie bierze udzia³ glicyna, arginina i metionina. U mê¿czyzn stê¿enie K. jest ni¿sze ni¿ u kobiet. Zwiêkszenie poziomu K. nastêpuje w niewydolno¶ci nerek, przy stosowaniu diety bogatej w miêso, w dystrofiach i urazach miê¶ni, [..]
Źródło alveo-akuna.pl

4

0   0

kreatyna


(gr. kréas, kréatos ‘miêso’) biochem., fizjol. kwas b-metyloguanidynooctowy, niebia³kowy aminokwas gromadz±cy energiê w miê¶niach krêgowców, wystêpuje oprócz tego m.in. we krwi i mózgu.
Źródło portalwiedzy.onet.pl


Dodaj znaczenie słowa kreatyna
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< kreatura kreatynina >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie