Definicja ingerencja
Co znaczy ingerencja? Tutaj znajdziesz 3 definicję słowa ingerencja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa ingerencja

1

7   1

ingerencja


(1.1) wpływ na coś, mieszanie się do jakiejś sprawy, interweniowanie, wtrącanie się | (1.1) | (1.1) ~ w + | (1.1) interwencja | ingerować
Źródło pl.wiktionary.org

2

1   1

ingerencja


(³c. ingerere ‘wnosiæ, wk³adaæ w co¶’) 1. wtr±canie siê w czyje¶ dzia³anie lub sprawy. 2. naruszenie okre¶lonego stanu rzeczy; zmiana uk³adu przez czynniki zewnêtrzne; ingerowaæ 1. wtr±caæ siê. 2. naruszaæ istniej±cy stan rzeczy.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

3

1   5

ingerencja


ingerencja, ingerencjach, ingerencjami, ingerencją, ingerencje, ingerencję, ingerencji, ingerencjo, ingerencjom, ingerencyj
Źródło synonimiczny.pl

Dodaj znaczenie słowa ingerencja
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< ingenium ingot >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie