Definicja ideolog
Co znaczy ideolog? Tutaj znajdziesz 3 definicję słowa ideolog. Możesz również dodać swoją deninicję słowa ideolog

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ideolog


ideolog, ideolodzy, ideologa, ideologach, ideologami, ideologi, ideologiem, ideologom, ideologowi, ideologowie, ideologów, ideologu
Źródło synonimiczny.pl

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ideolog


1. doktryner osoba (pojęcie nadrzędne) podmiot (pojęcie nadrzędne) Przykład użycia: 1. ... kontuszowych właśnie wartości i półwiecze parakomunizmu, w którym nawet twardogłowi ideolodzy musieli uznać istnienie "inteligencji", niewiele w tej mierze zmieniło. Zaś... Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego [..]
Źródło synonimy.net.pl (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ideolog


(gr. idéa ‘idea, wizerunek’ + lógos ‘nauka’) osoba g³osz±ca okre¶lon± ideologiê.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

<< ideogram ideologia >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie