Definicja ideologia
Co znaczy ideologia? Tutaj znajdziesz 9 definicję słowa ideologia. Możesz również dodać swoją deninicję słowa ideologia

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ideologia


zbiór poglądów i przekonań opisujących i oceniających rzeczywistość. Zasady postępowania ruchów, partii politycznych. Obraz świata istniejącego, wizja przyszłości.
Źródło mojahistoria.eu

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ideologia


1. doktryna polityczna orientacja polityczna miłość do ojczyzny (pojęcie podrzędne) patriotyzm (pojęcie podrzędne) umiłowanie ojczyzny (poet.) (pojęcie podrzędne) faszyzm (pojęcie podrzędne) hitleryzm (pojęcie podrzędne) narodowy socjalizm (pojęcie podrzędne) nazizm (pojęcie podrzędne) konserwatyzm (pojęcie podrzędne) reakcjonizm (przestarz.) (poję [..]
Źródło synonimy.net.pl (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ideologia


zbiór warto¶ci i zasad postêpowania odniesionych do sfery stosunków politycznych. I. jest moralnym i intelektualnym pod³o¿em zbiorowego dzia³ania politycznego. I. wyrasta z krytyki istniej±cego ³adu s [..]
Źródło wybory.com.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ideologia


(1.1) system poglądów, idei jednostki lub grupy; wspólnota światopoglądów, której celem jest świadome dążenie do realizacji określonego interesu klasowego, grupowego lub narodowego | (1.1) ''Islamiz [..]
Źródło pl.wiktionary.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ideologia


Ideologia jest to powstała na bazie danej kultury wspólnota światopoglądów, u podstaw której tkwi świadome dążenie do realizacji określonego interesu grupowego, klasowego albo narodowego. Mianem ideologii określa się każdy zbiór uporządkowanych poglądów – religijnych, politycznych, prawnych, przyrodniczych, artystycznych, filozoficznych – służących [..]
Źródło ozkultura.pl (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ideologia


(gr. idea – wyobrażenie, logos – słowo, nauka) system pojęć, poglądów, koncepcji wyznaczający zachowanie i działanie jakiejś osoby lub grupy
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ideologia


(gr. idéa ‘idea, wizerunek’ + lógos ‘nauka’) spo³., polit. zamkniêty system ró¿nego rodzaju pojêæ, idei oraz koncepcji wspólnie wyznaczaj±cych cel i sposób dzia³añ lub okre¶laj±cy pogl±dy jednostki lu [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ideologia


Ideologia – pojęcie występujące w filozofii i naukach społecznych oraz politycznych, które określa zbiory światopoglądów służących do całościowego interpretowania i przekształcania świata. Mianem ideo [..]
Źródło pl.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   2 Thumbs down

ideologia


ideologia, ideologiach, ideologiami, ideologią, ideologie, ideologię, ideologii, ideologij, ideologio, ideologiom
Źródło synonimiczny.pl

<< ideolog ideologiczny >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie