Definicja ideogram
Co znaczy ideogram? Tutaj znajdziesz 2 definicję słowa ideogram. Możesz również dodać swoją deninicję słowa ideogram

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ideogram


''lub'' , | ''lub'' | (1.1) ideogram | (1.1)
Źródło pl.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ideogram


(gr. idéa ‘kszta³t, wizerunek’ + grámma ‘litera, pismo’) 1. geogr., stat. wykres obrazuj±cy ró¿nice w wielko¶ciach danego parametru za pomoc± wielu takich samych obrazków. 2. jêzykozn. znak pisemny (s [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl
<< identyfikator ideolog >>