Definicja akceleracja
Co znaczy akceleracja? Tutaj znajdziesz 7 definicję słowa akceleracja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa akceleracja

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

akceleracja


aceleratio - przyspieszenie
Źródło life-plus.pl

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

akceleracja


przyspieszenie tempa roz­woju dzieci w stosunku do pokoleñ po­przedzaj±cych. Objawia siê wcze¶niejszym dojrzewaniem p³ciowym, wcze¶niejszym wyrzynaniem zêbów sta³ych, przyspieszeniem rozwoju umys³owego
Źródło alveo-akuna.pl (offline)

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akceleracja


(łac. acceleratio – przyspieszenie) 1. przyspieszenie, skrócenie okresu trwania procesu, zjawiska 2. przyspieszony w kolejnych pokoleniach rozwój dzieci i młodzież
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akceleracja


akceleracja, akceleracjach, akceleracjami, akceleracją, akceleracje, akcelerację, akceleracji, akceleracjo, akceleracjom, akceleracyj
Źródło synonimiczny.pl

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akceleracja


(³c. acceleratio od accelerare ‘przyspieszaæ’) 1. przyspieszenie. 2. fizjol. przyspieszenie rozwoju jednego narz±du w stosunku do innych, podczas rozwoju embrionalnego. 3. biol. coraz szybszy rozwój i [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akceleracja


1. «skrócenie czasu trwania zjawisk, procesów itp.»
Źródło sjp.pwn.pl

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akceleracja


Akceleracja (łac. acceleratio: przyspieszenie) – w fizjologii oznacza międzypokoleniowe przyspieszenie rozwoju i dojrzewania, a więc wcześniejsze osiąganie kolejnych etapów rozwoju lub wcześniejsze (w [..]
Źródło pl.wikipedia.org

<< akarycydy akcelerator >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie