Definicja akapit
Co znaczy akapit? Tutaj znajdziesz 14 definicję słowa akapit. Możesz również dodać swoją deninicję słowa akapit

1

7   4

akapit


Akapit (łac. a capite, od głowy, od początku) – podstawowy sposób dzielenia łamu na rozpoznawalne wzrokiem mniejsze fragmenty w celu zwiększenia czytelności tekstu. Podstawowa jednostka logic [..]
Źródło pl.wikipedia.org

2

10   8

akapit


W edytorach tekstu akapit jest rozpoczynającą się w nowej linii, zawierającą najczęściej kilka zdań częścią dokumentu, która ograniczona jest znakiem końca akapitu , wstawianym klawiszem [..]
Źródło dziury.eu

3

3   3

akapit


1. «ustęp tekstu zaczynający się od nowego wiersza»
Źródło sjp.pwn.pl

4

1   3

akapit


Podstawowy sposób dzielenia łamu na rozpoznawalne wzrokiem mniejsze fragmenty w celu zwiększenia czytelności tekstu. Podstawowa jednostka logiczna dłuższego tekstu, składająca się z jednego [..]
Źródło dostepny.joomla.pl

5

1   3

akapit


(ang. paragraph) bloku tekstu wizualnie oddzielony od reszty dokumentu, wyodrêbniony z powodu swej treœci poruszaj¹cej nowy w¹tek.
Źródło gimklucze.pl

6

1   3

akapit


(³c. a capite ‘od g³owy, od rozdzia³u’) poligr. 1. pierwszy wiersz (najczê¶ciej wciêty) zamkniêtej czê¶ci tekstu. 2. zamkniêta czê¶æ tekstu zaczynaj±ca siê od nowego wiersza.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

7

1   4

akapit


pocz±tek tekstu prozatorskiego wyró¿niony wciêciem lub ca³y fragment miêdzy wciêciami. Zobacz: proza
Źródło wiking.edu.pl

8

1   4

akapit

Źródło sagalara.com.pl

9

3   6

akapit


1. samodzielny, spójny tresciowo (w zalozeniu autorskim) fragment tekstu (u s t e p), zazwyczaj odgraniczony od reszty tekstu w c i e c i e m, tj. kilkoma Ä spacjami lub i n t e r l i n i a, czyli . [..]
Źródło leksykony.interia.pl

10

1   4

akapit


W edytorach tekstu akapit jest rozpoczynającą się w nowej linii, zawierającą najczęściej kilka zdań częścią dokumentu, która ograniczona jest znakiem końca akapitu , wstawianym klawiszem Enter. Akapit może być łatwo zaznaczany i formatowany.  
Źródło slownikkomputerowy.pl

11

2   5

akapit


(łac. a capite – od głowy) 1. pierwszy wiersz nowego ustępu, najczęściej wcięty 2. fragment tekstu tworzący całość
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

12

1   4

akapit


akapit, akapicie, akapitach, akapitami, akapitem, akapitom, akapitowi, akapitów, akapitu, akapity
Źródło synonimiczny.pl

13

1   5

akapit


(1.1) fragment tekstu rozpoczynający się od nowego wiersza; | (1.1) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1) | (1.1) od akapitu
Źródło pl.wiktionary.org

14

1   5

akapit


[łac. a capite ´od rozdziału, od ustępu´] - jeden ze środków służący do formalnego uporządkowania tekstu pisanego. Jest rozumiany jako początkowy wiersz nowego ustępu, oznaczany wcięciem [..]
Źródło edupedia.pl

Dodaj znaczenie słowa akapit
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< akantoliza akarycydy >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie