Definicja akantoliza
Co znaczy akantoliza? Tutaj znajdziesz 3 definicję słowa akantoliza. Możesz również dodać swoją deninicję słowa akantoliza

1

0   0

akantoliza


utrata ³±czno¶ci miêdzy ko­mórkami.
Źródło alveo-akuna.pl

2

0   0

akantoliza


(gr. ákantha ‘kolec’ + lýsis ‘rozwi±zanie’) med. utrata po³±czenia pomiêdzy komórkami naskórka, powoduj±ca powstawanie pêcherza.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

3

0   0

akantoliza


Akantoliza (łac. acantholysis) – utrata łączności między komórkami warstwy kolczystej naskórka (stratum spinosum) poprzez zanikanie mostków międzykomórkowych. Komórki leżą luźno w pows [..]
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa akantoliza
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< akant akapit >>