Definicja Rocznica polisy
Co znaczy Rocznica polisy? Tutaj znajdziesz 14 definicję słowa Rocznica polisy. Możesz również dodać swoją deninicję słowa Rocznica polisy

1

0   0

Rocznica polisy


każda kolejna rocznica daty zawarcia umowy ubezpieczenie. Zwykle jest to dzień indeksacji składki i sumy ubezpieczenia.
Źródło ubezpieczenia.pc.pl

2

0   0

Rocznica polisy


ka¿da kolejna rocznica daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Zwykle tego dnia podnoszone s± sk³adki i suma ubezpieczenia (indeksacja).
Źródło ubezpieczenie.com.pl

3

0   0

Rocznica polisy


Rocznica zawarcia umowy ubezpieczenia; dla wielu umów jest to data, kiedy można – w ramach warunków zawartej umowy – zmienić różne parametry tej umowy, np. podwyższenie sumy ubezpieczenia i [..]
Źródło piu.org.pl

4

0   0

Rocznica polisy


Każda kolejna rocznica daty rozpoczęcia ubezpieczenia.
Źródło pzu.pl

5

0   0

Rocznica polisy


Rocznica zawarcia umowy ubezpieczenia; dla wielu umów jest to data, kiedy można - w ramach warunków zawartej umowy - zmienić różne parametry tej umowy, np. podwyższenie sumy ubezpieczenia i sk [..]
Źródło extranet.piu.org.pl

6

0   0

Rocznica polisy


Rocznica polisy – każda kolejna rocznica daty zawarcia umowy ubezpieczenie. Zwykle jest to dzień indeksacji składki i sumy ubezpieczenia.
Źródło ubezpieczenia-lublin.com.pl

7

0   0

Rocznica polisy


Rocznica zawarcia umowy ubezpieczenia; dla wielu umów jest to data, kiedy można - w ramach warunków zawartej umowy - zmienić różne parametry tej umowy, np. podwyższenie sumy ubezpieczenia i sk [..]
Źródło prosteubezpieczenia.pl

8

0   0

Rocznica polisy


ka¿da kolejna rocznica daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Zwykle tego dnia podnoszone s± sk³adki i suma ubezpieczenia (indeksacja).
Źródło magnus-broker.pl

9

0   0

Rocznica polisy


każda kolejna rocznica daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Zwykle tego dnia podnoszone są składki i suma ubezpieczenia (indeksacja).
Źródło ubezpieczeniaujuniora.com.pl

10

0   0

Rocznica polisy


Rocznica polisy – każda kolejna rocznica daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Zwykle tego dnia podnoszone są składki i suma ubezpieczenia (indeksacja).
Źródło leonisdirect.pl

11

0   0

Rocznica polisy


dzień w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy ubezpieczenia, odpowiadający dacie rozpoczęcia ochrony, a jeżeli nie ma takiego dnia w danym roku - ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, [..]
Źródło investclass.pl

12

0   0

Rocznica polisy


Każda rocznica dnia rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
Źródło nn.pl

13

0   0

Rocznica polisy


Każda kolejna rocznica daty rozpoczęcia ubezpieczenia.
Źródło pzugliwice.pl

14

0   0

Rocznica polisy


każda kolejna rocznica daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Zwykle tego dnia podnoszone są składki i suma ubezpieczenia (indeksacja).
Źródło prosperobroker.pl

Dodaj znaczenie słowa Rocznica polisy
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< Rekalkulacja Rok polisowy >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie