zarabiajnaturystyce.pl

Woonplaats:1
Pozytywne oceny otrzymane3
Negatywne oceny otrzymane4
Karma:0 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (39)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

impreza


Powszechnie przyjęte przez organizatorów turystyki znaczenie imprezy turystycznej to: realizacja   przedsięwzięć   związanych   ze   zwiedzaniem,   wypoczynkiem, rekreacją, krajoznawstwem oraz wszystkimi formami wyjazdów, odnoszących się do programów własnych biura podróży, bądź realizowanych przez biuro podróży na zlecenie z zewnątrz, według ustal [..]
Źródło zarabiajnaturystyce.pl (offline)

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

reportaż


forma publikacji prasowej, którą cechuje żywy opis prawdziwych wydarzeń, oparty na obserwacji autora np. w wyniku podróży poznawczej. Rezydenci -
Źródło zarabiajnaturystyce.pl (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

turystyka krajowa


krajowe wyjazdy mieszkańców danego kraju. Turystyka pielgrzymkowa (religijna)
Źródło zarabiajnaturystyce.pl (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agent turystyczny


przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.
Źródło zarabiajnaturystyce.pl (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agroturystyka


obejmuje wszelkie formy aktywności turystycznej na terenach wiejskich, w tym pobyty w gospodarstwach rolnych, imprezy folklorystyczne, rzemiosło ludowe, tradycyjne życie w gospodarstwach rolnych. Szczególne formy turystyki na terenach wiejskich to agroturystyka, ekoturystyka, zwiedzanie parków narodowych i krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody. [..]
Źródło zarabiajnaturystyce.pl (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allotment


  Forma zawierania umowy z dostawcą usług. Taka forma zawarcia umowy z dostawcą  usług   stanowi,   że   zamawiający   przez   określony  czas   posiada   w swojej  dyspozycji uzgodnioną ilość usług, w określonej cenie i standardzie. Umowa ta również określa, w jakim terminie   zamawiający   ma   prawo   zrezygnować   z   całości   lub   części   z [..]
Źródło zarabiajnaturystyce.pl (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

atrakcje turystyczne


dobra turystyczne = walory turystyczne - wszelkie dobra, walory, wartości turystyczne (materialne i niematerialne) występujące w stanie naturalnym lub przystosowanym przez człowieka do korzystania przez turystów, które mogą stanowić przedmiot ich zainteresowania, dostarczyć im specyficzne przeżycia, wartości, rozrywkę (walory wypoczynkowe, środowis [..]
Źródło zarabiajnaturystyce.pl (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

brand pr


wsparcie w kreowaniu wizerunku marki, często także w obszarze produktowym.
Źródło zarabiajnaturystyce.pl (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

bumping


odmowa przewiezienia pasażera lub zakwaterowania gościa z rezerwacją na korzyść innego w przypadku „przebukowania" (overbooking); najczęściej linie lotnicze stosują bumping pasażerów według kolejności odprawy (check-in), przy czym ci, którzy odprawili się na końcu, zwykle tracą swoje miejsca; coraz więcej linii stosuje praktykę amerykańską, zg [..]
Źródło zarabiajnaturystyce.pl (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

charter


forma   wynajmu,   np.   samolotu,   charakteryzująca   się   wykupieniem   dużej liczby miejsc; stosowane przy przemieszczaniu się dużych grup. Contact Center
Źródło zarabiajnaturystyce.pl (offline)


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 39