Definicja tympanon
Co znaczy tympanon? Tutaj znajdziesz 12 definicję słowa tympanon. Możesz również dodać swoją deninicję słowa tympanon

1

1   0

tympanon


1. w arkadowym portalu pó³kolisty kamieñ nad prostok±tnym wej¶ciem; 2. zob. fronton
Źródło pleszew.pttk.pl

2

1   0

tympanon


1. w arkadowym portalu półkolisty kamień nad prostokątnym wejściem; 2. zob. fronton
Źródło dolana.pl

3

1   0

tympanon


trójkątne zwieńczenie ściany frontowej budowli. Często ozdobione płaskorzeźbą i bogatym gzymsem.
Źródło ministranci.archidiecezja.katowice.pl

4

0   0

tympanon


w architekturze średniowiecznej (romańskiej i gotyckiej) półokrągłe lub ostrołukowe pole, umieszczone w górnej części portalu ponad nadprożem, wypełnione zwykle dekoracją reliefową
Źródło zamkilodzkie.pl

5

0   0

tympanon


w architekturze staro¿ytnej wnêtrze pola trójk±tnego frontonu, stanowi±ce jeden z charakterystycznych elementów monumentalnej budowli greckiej i rzymskiej oraz monumentalnych budowli nowo¿ytnyc [..]
Źródło ruinyizamki.pl

6

0   0

tympanon


trójkątna ściana tylna przyczółka, ujęta między gzymsami: skośnymi i poziomym; w tympanonie od VI w. umieszczano dekorację rzeźbiarską, początkowo płaskorzeźbioną, później rzeźby pe [..]
Źródło hellenika.wordpress.com

7

0   0

tympanon


1) Wewnętrzne pole trójkątnego przyczółka (frontonu), gładkie lub wypełnione rzeźbą (kompozycja symetryczna), ograniczone od dołu belkowaniem, a z boków gzymsem. Charakterystyczny element [..]
Źródło decorsystem.pl

8

0   0

tympanon


w architekturze klasycznej (starożytna Grecja, starożytny Rzym, renesans, klasycyzm) wewnętrzne trójkątne pole frontonu, często wypełnione rzeźbą. W architekturze romańskiej i gotyckiej pó [..]
Źródło templariusze.org

9

0   0

tympanon


wewnêtrzne pole frontonu, czêsto wype³nione p³askorze¼b±, ornamentem. Zobacz przyk³ady:
Źródło icimss.edu.pl

10

0   0

tympanon


wewnêtrzne pole frontonu, czêsto wype³nione p³askorze¼b±, ornamentem.
Źródło icimss.edu.pl

11

0   0

tympanon


Tympanon (lub tympan) (gr. τύμπανον – bęben, łac. tȳmpănŭm), naczółek – detal architektoniczny w budownictwie monumentalnym. W architekturze klasycznej terminem tym określano wewn [..]
Źródło pl.wikipedia.org

12

0   1

tympanon


w arkadowym portalu półkolisty kamień nad prostokątnym wejściem; zob. fronton.
Źródło decostyr.pl

Dodaj znaczenie słowa tympanon
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< sklepienie więźba dachowa >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie