Definicja tranzytywny
Co znaczy tranzytywny? Tutaj znajdziesz 2 definicję słowa tranzytywny. Możesz również dodać swoją deninicję słowa tranzytywny

1

0   0

tranzytywny


tranzytywny, nietranzytywna, nietranzytywną, nietranzytywne, nietranzytywnego, nietranzytywnej, nietranzytywnemu, nietranzytywni, nietranzytywny, nietranzytywnych, nietranzytywnym, nietranzytywnymi, [..]
Źródło synonimiczny.pl

2

0   0

tranzytywny


(p.³c. transitivus ‘przechodz±cy’) jêzykozn. czasowniki t. - czasowniki rz±dz±ce bezpo¶rednio dope³nieniem, mog±ce wystêpowaæ w stronie biernej; czasowniki przechodnie.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

Dodaj znaczenie słowa tranzytywny
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< tranzyt trap >>